Capital Value: ‘Aantal bouwvergunningen boven verwachting maar onvoldoende’

Foto Pixabay

Met mogelijk 60.000 verleende nieuwbouwvergunningen aan het einde van 2020 doen gemeenten het mogelijk dit jaar boven verwachting goed. Toch is dit aantal niet genoeg om het woningtekort terug te dringen en faillissementen in de bouwsector te voorkomen. Daarvoor waarschuwt Capital Value.

Op koers voor 60.000 vergunningen in 2020

In het tweede kwartaal van 2020 gaven gemeenten ruim 14.700 bouwvergunningen uit voor nieuwbouwwoningen, waarvan 5.270 in de laatste maand. Tegen de verwachtingen in blijkt de vergunningverlening tijdens de coronacrisis niet te zijn gestagneerd. Als deze ontwikkeling zich in de rest van het jaar doorzet, is een aantal mogelijk van 60.000 verleende vergunningen aan het einde van het jaar. Dat is de schatting van Capital Value, welke 12.000 vergunningen hoger uitkomt dan de voorspelling van het Economisch Instituut voor de Bouw, in april van dit jaar. 60.000 vergunningen zou zelfs een groei van enkele duizenden ten opzicht van 2019 betekenen. Toch is dit onvoldoende om het woningtekort terug te dringen. Daarvoor zijn jaarlijks 75.000 tot 100.000 nieuwe woningen nodig. In de eerste helft van 2020 liep het tekort al op tot 331.000 woningen en door het achterblijvend aantal verleende vergunningen stijgt dit naar verwachting in 2024 tot 415.000 woningen.

Snijders: “Bouwsector aan het werk houden, faillissementen voorkomen en woningtekort terugdringen”

Capital Value wijst op het beschikbare kapitaal bij beleggers en corporaties als mogelijke oplossing. “Beleggers hebben voor de komende drie jaar 26 miljard euro beschikbaar voor investeringen in (nieuwbouw)woningen”, stelt Marijn Snijders, directeur van Capital Value. “Daarmee moet het mogelijk zijn om de bouwsector aan het werk te houden, faillissementen te voorkomen en het woningtekort terug te dringen.” Van de 2,3 miljard euro die zij in de eerste helft van 2020 in nieuwbouwprojecten investeerden, kunnen de komende jaren 8.800 nieuwe woningen worden gebouwd. “Door een intensivering van het vergunningentraject voor nieuwbouwprojecten door overheid en marktpartijen kunnen Nederlandse en internationale pensioenfondsen en corporaties blijven investeren en kunnen we voorkomen dat het woningtekort de komende jaren nog verder oploopt”, luidt Snijders’ oproep dan ook.

DELEN