CBRE: ‘Vraag naar logistieke ruimte stijgt door internetaankopen met 1,2 miljoen vierkante meter’

Foto Pixabay

In 2025 moet Nederland 1,2 miljoen vierkante meter logistieke ruimte rijker zijn, blijkt uit berekeningen van CBRE. Die uitbreiding is nodig om de toename van internetaankopen op te vangen. Binnen vier jaar stijgt het aandeel online verkopen tot meer dan een kwart van het totaal. Vooruitlopend op die ontwikkeling is het beleggingsvolume in logistiek vastgoed in het afgelopen halfjaar al opgelopen tot een recordhoogte van 1,8 miljard euro.

Evenaring recordjaar 2020

In zijn Global E-Commerce Outlook berekende CBRE dat het beleggingsvolume in het eerste halfjaar van 2021 een stijging met 16,8 procent inhoudt ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Daarmee verwacht CBRE een evenaring van het record uit dat jaar, toen het beleggingsvolume 4 miljard euro bedroeg. Destijds betrof dat een stijging van 64 procent vergeleken met 2019, toen het beleggingsvolume nog op 2,5 miljard euro uitkwam. Belangrijke factor in deze stijging zijn de toenemende internetaankopen, onder meer veroorzaakt door de coronapandemie. Daardoor verrichten mensen meer online aankopen. Naar verwachting neemt het percentage van alle detailhandelverkopen dat online plaatsvindt toe van 17,8 procent in 2020 tot 26,4 procent in 2025. Dat betekent dat de waarde van e-commerce in Nederland in diezelfde periode stijgt van 19,7 miljard euro tot 30,5 miljard euro.

Orsel: “Enorme uitdaging voor ontwikkelaars, beleggers en gemeenten om aan de vraag te voldoen”

CBRE concludeert dat 1,2 miljoen vierkante meter extra logistieke ruimte nodig is om die stijging aan te kunnen. Het stelt dat elke miljard euro aan internetverkopen de vraag naar logistieke ruimte met 110.000 vierkante meter vergroot. Volgens Jim Orsel, Director Industrial & Logistics, vormt dit een “enorme uitdaging” voor beleggers, ontwikkelaars en gemeenten, hoewel de middelen en de intentie er volgens hem wel degelijk zijn. “Knelpunten liggen onder andere bij de gebruiksbestemming en de schaarste van ruimte, de stroomcapaciteit, de stikstofeisen en andere strenger wordende duurzaamheidseisen”, aldus Orsel. “We verwachten dat dit in de praktijk leidt tot meer, kleinschalige logistieke ruimte bij de steden, zodat producten zo efficiënt mogelijk en met elektrische voertuigen bezorgd kunnen worden”, voorspelt hij. “Daarnaast zijn er meer grotere en moderne hallen nodig, omdat werkprocessen steeds verder geautomatiseerd worden.” CBRE neemt als gevolg van de toegenomen vraag reeds prijs- en huurstijgingen in de logistieke sector waar en verwacht dat deze trend de komende jaren doorzet.

DELEN