College van Utrecht presenteert steunmaatregelen huurders

Foto Pixabay

Het college van de gemeente Utrecht heeft een pakket steunmaatregelen voor huurders vastgesteld. Daarmee wil de gemeente bedrijven en organisaties ondersteunen die vanwege de coronamaatregelen veel omzet zijn misgelopen. Het uitgangspunt is dat de lasten van de crisis gezamenlijk worden gedragen, maar de gemeente maakt onderscheid tussen huurders mét en zonder subsidierelatie met de gemeente.

Huurkorting

De gemeente biedt huurkorting aan voor huurders van de Utrechtse Vastgoed Organisatie die geen gemeentelijke subsidie ontvangen én die 30 procent of meer omzetverlies hebben geleden. De huurkorting wordt berekend op basis van het geleden omzetverlies en kan 30 tot 50 procent van de maandelijkse huursom betreffen. De huurkorting geldt voor de periode maart tot en met juni. In het toekennen van de huurkorting houdt de gemeente rekening met uitgestelde opbrengsten. Wanneer de omzet in de drie maanden volgend op het omzetverlies meer dan 120 procent hoger is vergeleken met dezelfde periode in 2019, dan vervalt de noodzaak om huurkorting te verlenen. Indien huurders wel al een subsidierelatie met de gemeente Utrecht hebben, dan is het streven hen tegemoet te komen middels maatregelen via de subsidielijn.

Eerenberg: “Leegstand voorkomen en ruimte bieden voor ondernemerschap in onze stad”

Het Utrechtse college wil bovenal de pijn van de coronacrisis spreiden. “Alleen als we er gezamenlijk onze schouders onder zetten, komen we sterk uit deze crisis” licht Eelco Eerenberg, wethouder Vastgoed, dit streven toe. “Met dit pakket aan maatregelen willen we externe huurders van de gemeente zonder subsidierelatie zoals bijvoorbeeld creatieve broedplaatsen, horecazaken of buurthuizen in zelfbeheer zoveel mogelijk ondersteunen”, aldus Eerenberg. “Zo voorkomen we ook leegstand en bieden we ruimte voor ondernemerschap in onze stad.”

DELEN