De ene zorgplicht is de andere niet

De zogeheten Herijking van de VROM-regelgeving is ingezet en de contouren beginnen zichtbaar te worden van de eerste speerpunten, te weten de uitbreiding van (de werkingssfeer van) de 8.40-AMvB’s en voorts de flexibeler Wm-vergunning. Daarbij moet veel van het oude en bekende worden losgelaten. Dat kost sommigen grote moeite, niet alleen bij deze onderwerpen maar ook bij andere herijkings-dossiers.

Lees verder

DELEN