Defensie loopt flink achter met onderhouden en vernieuwen van vastgoed

Foto Pixabay

Defensie komt vanaf 2023 jaarlijks €400 miljoen tekort om het eigen vastgoed te onderhouden. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een jaarlijks verantwoordingsonderzoek. Deze problemen zijn zo groot dat ze de inzetbaarheid van de krijgsmacht kunnen beïnvloeden.

Van der Maat: “Het defensievastgoed is versnipperd, verouderd en inefficiënt’’

Meerdere kabinetten bezuinigden de afgelopen decennia op Defensie. Daarnaast spelen problemen in de bedrijfsvoering een grote rol bij het nalaten van de regelgeving. Met het extra geld dat het kabinet nu aan Defensie heeft toegezegd, moet materieel worden vervangen, overtollig vastgoed worden afgestoten en personeelstekorten worden aangepakt. Volgens de Rekenkamer loopt op dit moment de Nederlandse krijgsmacht gevaar, zelfs nu er door de politiek meer nadruk wordt gelegd op het belang van Defensie door de oorlog in Oekraïne.

Een van de grootste problemen bij Defensie is dus het achterstallige onderhoud aan gebouwen, zoals kazernes. Volgens staatssecretaris Christophe van der Maat is het Defensievastgoed “versnipperd, verouderd, inefficiënt en belemmert het de bedrijfsvoering en gereedstelling.’’ Van der Maat hoopt deze zomer een vastgoedplan naar de Tweede Kamer te sturen.

Met dit plan zouden de bijna 10.000 gebouwen, verspreid over ruim 350 locaties, beter onderhouden moeten worden. Dat zou betekenen dat er meer dan de huidige €1 miljard van de defensiebegroting (€12,5 miljard in 2022) naar vastgoed en infrastructuur moet gaan.

Ministerie van Defensie

Minister Kajsa Ollongren van Defensie erkent de conclusies uit het rapport van de Rekenkamer: “Defensie zal rekening houden met eenvoud in de bedrijfsvoering en het verminderen van de regeldruk. De meeste aanbevelingen zullen worden overgenomen.’’ Daarbij verwijst ze naar het komende strategische vastgoedplan om het vastgoed van Defensie te concentreren en te vernieuwen. Volgens Ollongren biedt het systeem van Rijksvastgoedbedrijf nu meer inzicht in het onderhoud.

De Algemene Rekenkamer laat weten dat er desondanks een concreet en uitgebreid plan nodig is, met meer budget, om de problemen omtrent vastgoed bij Defensie op te lossen. Daarbij moeten keuzes worden gemaakt welk vastgoed behouden moet blijven en wat kan worden afgestoten.

DELEN