Emeritus hoogleraar over problemen Zuidasdok: “Dit is onacceptabel”

Foto Pixabay

Hennes de Ridder, emeritus hoogleraar Integraal Ontwerpen van de TU Delft, waarschuwde al in 2015 voor de huidige problemen met het project Zuidasdok. Dat dreigt veel duurder uit te vallen, niet op tijd klaar te zijn en bij voltooiing al overbodig te zijn. De Ridder adviseert daarom nu het contract met de aannemers Heijmans, Fluor en Hochtief te ontbinden: “De afkoopsom valt in het niet bij de omvang van de financiële ramp als je doorgaat op de ingeslagen weg.”

Project Zuidasdok

Voor 1,9 miljard zou met project Zuidasdok de uitbreiding van station Amsterdam Zuid worden gerealiseerd, evenals de verbreding en ondertunneling van de naastgelegen ringweg. Hennes de Ridder voorspelt daarentegen een kostenpost van 4 miljard euro, vertraging tot 2037 en een tunnel “die te klein of te groot is, maar zeker niet goed”. Door het voornemen van de gemeente Amsterdam om in 2030 auto’s grotendeels uit de stad te weren en in te zetten op elektrisch rijden, is de ondertunneling op termijn immers niet meer noodzakelijk om geluidshinder en luchtvervuiling tegen te gaan. De Ridder pleit daarom om de snelweg juist op pijlers te bouwen, waardoor het bouwproces en de spoorverbreding aanzienlijk minder gecompliceerd zijn.

De Ridder: “Alle ellende komt nu samen op de Zuidas”

De grootste struikelblokken voor project Zuidasdok zijn het complexe bouwplan, onenigheid tussen de betrokken partijen en gestegen personeels- en materieelkosten. Cora van Nieuwenhuizen, de minister van Infrastructuur, wil op korte termijn de knoop doorhakken: de plannen ondanks de problemen doorzetten, kiezen voor een kleinere tunnel of helemaal niet ondertunnelen. “Alle ellende komt nu samen op de Zuidas: stijgende bouwkosten, aannemers die er de brui aan dreigen te geven en de zeer ernstige overlast door het bouwproject”, besluit De Ridder.

DELEN