G4 doen beroep op kabinet in bestrijden dakloosheid

Foto Pixabay

De vier grote Nederlandse gemeenten (G4) roepen het kabinet op om meer te doen tegen het stijgend aantal daklozen. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht pleiten voor meer betaalbare woningen en meer overheidsgeld, een herevaluatie van belemmerende wet- en regelgeving en het verantwoordelijk stellen van de gemeenten waar de dakloosheid ontstaat. Daarmee willen zij de ondersteuning van daklozen verbeteren.

Aantal daklozen sterk gestegen

De gemeenten richten hun oproep aan het kabinet “om haar verantwoordelijkheid te nemen” aan minister-president Mark Rutte, aan de ministers Kajsa Ollongren (BZK) en Wopke Hoekstra (Financiën) en aan staatssecretarissen Tamara van Ark (SZW) en Paul Blokhuis (VWS). De G4 beroepen zich op cijfers van het CBS, dat onlangs berekende dat het aantal daklozen de afgelopen tien jaar is verdubbeld tot 40.000. Alleen al in de afgelopen twee jaar kwamen er 10.000 daklozen bij. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht stellen zelf niet meer te kunnen doen voor deze bevolkingsgroep. De gemeenten hebben te weinig financiële middelen, kampen met sterk gestegen wachttijden voor onderdak en begeleiding en zien de oplossingen steeds vaker buiten hun invloedssfeer.

Van Alphen: “Kern van het probleem blijft huisvesting”

“Ik maak mij grote zorgen om het groeiend aantal mensen dat dakloos raakt”, benadrukt Bert van Alphen, de Haagse wethouder van onder meer Armoedebestrijding en Maatschappelijke opvang. “De kern van het probleem, en het begin van een oplossing, is en blijft huisvesting.” Hij onderstreept de tijdelijke aard van maatschappelijke opvang. Dat is volgens hem “geen vangnet, maar een springplank”. Concreet pleiten hij en zijn collega-wethouders uit Amsterdam, Rotterdam en Utrecht daarom voor meer woonplekken om daklozen een nieuwe start te geven, meer eigen verantwoordelijkheid voor gemeenten ten behoeve van het bieden van ondersteuning aan inwoners die hun woonplek dreigen te verliezen, structureel extra financiering voor gemeenten om kwetsbare daklozen tijdig passende ondersteuning te bieden en aanpassing of afschaffing van belemmerende wet- en regelgeving.

DELEN