Gebrek aan woningen voor jonge gezinnen door oudere ‘zittenblijvers’

Foto Pixabay

Alleenstaande ouderen, of stellen waarvan de kinderen allemaal uit huis zijn, zijn weinig bereid om hun eengezinswoning te verlaten. Dit blijkt uit onderzoek van RIGO Research en Advies in opdracht van gebiedsontwikkelaar BPD. Door het gebrek aan doorstroming zijn er minder gezinswoningen beschikbaar voor jonge gezinnen.

Verhuiscijfers 2000 – 2017

RIGO maakte voor het onderzoek gebruik van de verhuiscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor de periode 2000 – 2017. Uit deze cijfers blijkt dat er steeds meer alleenstaanden op de markt komen, het merendeel hiervan is 65-plus. Deze oudere alleenstaanden gaan vaak geen nieuwe relaties meer aan en blijven in hun huidige woning zitten, meestal een eengezinswoning. Ook blijven de eerste vijf jaar 9 op de 10 stellen waarvan de kinderen uit huis zijn in hun gezinswoning wonen. Wanneer deze ’empty-nesters’ wel verhuizen, dan betrekt ongeveer de helft opnieuw een gezinswoning. Tezamen zorgen deze tendensen ervoor dat er weinig eengezinswoningen op de markt komen voor jonge gezinnen. Uit het onderzoek blijkt dat jonge gezinnen juist een voorkeur hebben voor gezinswoningen buiten de stad: na 5 jaar heeft meer dan de helft van deze groep hun appartement in de stad verlaten.

Buys: “Verwachten dat ouderen verhuizen als kinderen huis uit zijn is een illusie”

André Buys, onderzoeker bij RIGO, vindt dat men er niet zomaar vanuit mag gaan dat doorstroming naar een passende woning vanzelf gaat. “De vraag van jonge gezinnen wordt zwaar onderschat, terwijl er voor deze groep weinig vrijkomt”, aldus Buys. RIGO verwacht dat deze situatie de komende jaren steeds nijpender wordt, omdat de huidige ouderen nog lang niet van het toneel zijn verdwenen. Om die reden pleit RIGO voor een divers nieuwbouwaanbod, waarbij rekening wordt gehouden met de bouw van voldoende eengezinswoningen.