Gemeente Amsterdam experimenteert met algoritme in aanpak illegale vakantieverhuur

Foto Pixabay

De gemeente Amsterdam gaat illegale vakantieverhuur bestrijden met behulp van een algoritme, meldt De Volkskrant. Het algoritme moet woningen aanwijzen waar de kans op woonfraude groot is. Daardoor moet de gemeente meer tijd krijgen om de woningen te controleren. Vooralsnog duurt het experiment zes maanden.

Signalering versnellen

Factoren waarop het algoritme de kans op woonfraude berekent, zijn onder meer zaken uit het verleden en de basisregistratie van de gemeente. “Die data gebruiken we al en ze worden nu geanalyseerd door mensen”, legt Marnix Bolkestein uit. Bolkestein is Hoofd Handhaving Wonen van de gemeente Amsterdam. “Zij kunnen daar patronen in ontwaren, maar algoritmes kunnen dat beter en vooral sneller, net als het leggen van dwarsverbanden.” De gemeente hoopt minder personeel nodig te hebben voor de signalering van verdachte woningen. Van de 110 fte op de afdeling Wonen – een aantal dat de afgelopen vijf jaar sterk is gegroeid – is ongeveer een kwart fulltime bezig met het tegengaan van illegale vakantieverhuur. Door het arbeidsintensieve werk deels uit handen te nemen wil de gemeente meer mensen beschikbaar krijgen om daadwerkelijk te handhaven.

Bolkestein: “Beslissen is een taak voor mensen”

Bij het nieuwe project is de gemeente alert op de privacygevoeligheid van fraudebestrijding met behulp van algoritmen. “We willen ons niet in de kaart laten kijken door fraudeurs, maar het systeem dat wij gebruiken is goedgekeurd door een onafhankelijke privacycommissie”, aldus Marnix Bolkestein. “En we halen de minimale hoeveelheid data binnen die nodig is om te kunnen handhaven.” Het algoritme neemt bovendien geen beslissingen. “Dat is een taak voor mensen”, benadrukt Bolkestein. De technologie moet bovenal de analyse van de data versnellen. Wat mensen soms weken tijd kost, doet het algoritme in minder dan een seconde.

DELEN