Gemeente Amsterdam wil 52.500 nieuwe woningen bouwen

Amsterdam krijgt er tot 2024 52.500 nieuwbouwwoningen bij, als het aan het college van B&W ligt. Daarvoor zijn zowel de plannen als de bouwgrond beschikbaar in de stad. De afgelopen vier jaar kwamen er al meer dan dertigduizend nieuwe woningen bij, waarvan ongeveer 26.500 permanent woningen. In het Woningbouwplan 2018-2025 houdt het college de komende zeven jaar rekening met een gemiddelde van 7.500 woningen nieuw te bouwen woningen per jaar.

Ivens: “Historisch hoge nieuwbouwaantallen”

Wethouder Laurens Ivens spreekt van de bereidheid vanuit de gemeente om financieel bij te dragen aan de plannen. “Wij zijn er klaar voor om deze historisch hoge nieuwbouwaantallen te realiseren, hopelijk zijn er ook voldoende bouwvakkers te vinden en gaat het Rijk ook meehelpen”, aldus Ivens, die belast is met Bouwen en Wonen. In totaal zijn er zelfs plannen voor meer dan 70.000 woningen. De gemeente heeft bij het Woningbouwplan echter het uitvallen of vertragen van initiatieven ingecalculeerd. De 52.500 woningen kunnen grotendeels worden gebouwd binnen de bestaande plannen. Mogelijke locaties zijn verspreid over Amsterdam, in projecten als IJburg, Houthavens, Zuidas en Overamstel. Het slagen van het Woningbouwplan hangt onder andere af van de beschikbaarheid van voldoende bouwpersoneel en de economische ontwikkelingen in de komende jaren.

Focus op betaalbaarheid

De gemeente streeft ernaar dat een derde van de 7.500 jaarlijkse opgeleverde nieuwbouwwoningen in de sociale huursector valt en bijna 1.700 in de middenhuur. Waar mogelijk maakt de gemeente zich sterk voor betaalbare woningbouw. Zo wordt onder meer vastgelegd hoe lang de nieuwe woningen in het betaalbare segment behoren te blijven. Daarmee moeten mensen met een laag of gemiddeld inkomen meer kans krijgen op de Amsterdamse woningmarkt. Hier is namelijk sprake van een tekort aan betaalbare woningen. Voor dure woningen zijn bovendien al voldoende plannen.

DELEN