Den Haag bereidt zich voor op toename inwoneraantal

CC by Rene Mensen _ Wikipedia
Foto Rene Mensen Wikimedia

Naar verwachting zal het inwoneraantal van Den Haag de komende 25 jaar met 15 procent toenemen. De gemeenteraad heeft zich over deze kwestie gebogen en een Agenda Ruimte voor de Stad opgesteld met daarin plannen om met deze groei om te gaan.

51.000 extra woningen

Cityscape_of_The_Hague,_viewed_from_Het_Plein_(The_Square)In 2040 zal Den Haag naar verwachting 600.000 inwoners tellen. Dat betekent dat er in de komende 25 jaar tussen de 50.000 en 80.000 inwoners bij zullen komen. Er wordt uitgegaan van vooral éénpersoonshuishoudens waardoor er naar schatting 50.600 nieuwe woningen nodig zullen zijn om deze nieuwe inwoners te kunnen huisvesten. Volgens het plan zal de stad met deze uitbreidingen vooral ‘slim’ om moeten gaan, met meer compacte bouw in het centrum en het verplaatsen van wegen en parkeergelegenheden naar onder de grond. Met name rondom de treinstations kan veel hoogbouw gerealiseerd worden. Verder wordt er gebouwd in de Binckhorst, Escamp en Scheveningen. Om aan de plannen te voldoen zullen er ieder jaar zo’n 2000 nieuwe woningen gerealiseerd moeten worden.

Ruimte voor de Stad

De Agenda Ruimte voor de Stad werd opgesteld na overleg tussen inwoners, ondernemers en de gemeente. Wethouder van bouw Joris Wijsmuller voerde hierbij de regie. De plannen werden 14 september gepresenteerd door het voltallige stadsbestuur, iets wat zelden voorkomt en daarom het belang van deze plannen voor de stad aangeeft. Behalve de extra woningen staan er in de agenda ook plannen voor het bedrijfsleven. Zo moeten de commerciële gebieden beter met elkaar verbonden worden door verschillende infrastructuur. Ook komen er verzamelgebouwen speciaal voor kleine startups. Het Beatrixkwartier moet na de Amsterdamse Zuidas de belangrijkste kantorenlocatie van Nederland worden.

DELEN