Hoogste omzet ooit voor Van Wijnen Groep

Van Wijnen Groep heeft in 2016 een recordomzet gerealiseerd van 763,2 miljoen euro. Daarbij is een winst gemaakt van 14,7 miljoen euro (na belastingen), wat een winststijging betekent van 22,5 procent. Nooit eerder in het 110-jarig bestaan van het veelzijdige bouwbedrijf werden zulke cijfers gehaald.

Van den Berg: “we zijn altijd op zoek naar vernieuwende oplossingen”

Volgens Edwin van den Berg, directievoorzitter, is het succes van Van Wijnen te verklaren door het dichtbij de klant opereren en het aanbieden van een breed scala aan diensten. Hiermee kan goed worden ingespeeld op de diverse en uiteenlopende opgaven in de markt. Klantvragen kunnen veelal flexibel en integraal worden opgelost, van initiatief, ontwikkeling en realisatie tot renovatie, transformatie en beheer. Van den Berg stelt dat het creëren van een plezierige en waardevolle leefomgeving voor de eindgebruikers het voornaamste doel is. “Het toevoegen van comfort en toekomstbestendigheid loopt als een rode draad door onze activiteiten.”

Woningbouw en -ontwikkeling

Van Wijnen Groep richt zich met name op het ontwikkelen en bouwen van woningen. In 2016 werden ruim 2.500 wooneenheden gerealiseerd, de helft daarvan werd door Van Wijnen zelf ontwikkeld. Hieronder vielen ook veel grote studentencomplexen, samen goed voor 650 nieuwe studentenwoningen. Maar de activiteiten van Van Wijnen beperkten zich niet tot de woningmarkt, er werd ook gewerkt aan meerdere utiliteitsgebouwen. Het distributiecentrum van Bol.com en de transformatie van het Atlasgebouw van de TU Eindhoven ontvingen zelfs de Breaam award voor duurzaamheid. Buiten de bouwerkzaamheden verzorgde Van Wijnen in 2016 het onderhoud en beheer voor meer dan 400 vastgoedeigenaren.