Hugo de Jonge kritisch over bouwplannen Zuid-Holland

Foto via Pixabay

De demissionaire minister Hugo de Jonge uit zijn bezorgdheid over het tempo waarmee gebouwd wordt in de provincie Zuid-Holland. In een brief aan het provinciebestuur benadrukt hij dat hij van mening is dat de regels voor de bouwplannen te strikt zijn en dat daardoor het tempo waarin gebouwd wordt te laag ligt. Hij plant binnenkort een gesprek met het college van Zuid-Holland, omdat hij vreest dat de provincie er niet in zal slagen om voor 2030 de beoogde 235.000 woningen te realiseren.

Zware eisen

De Jonge bekritiseert het voornemen van Zuid-Holland om veel sociale huurwoningen te bouwen en stelt dat de grens die de provincie hanteert voor wat als ‘betaalbaar’ wordt beschouwd, te laag is (355.000 euro in plaats van 390.000 euro). Hij is eveneens van mening dat de provincie te terughoudend is wat betreft het bouwen buiten de bebouwde kom en roept op tot verandering op dat vlak.

De minister benadrukt ook dat de voorgenomen strengere eisen voor bouwplannen geen rekening houden met de haalbaarheid en niet in lijn zijn met het landelijke beleid. Het provinciebestuur heeft echter tijdens de laatste Statenvergadering herhaaldelijk aangegeven dat ze vasthouden aan het plan om 40 procent aan sociale huurwoningen bij te bouwen, met als doel gemeenten die dit niet doen aan te sporen. De GroenLinks-PvdA-fractie van de Provinciale Staten reageert verontwaardigd op de brief van de minister, en noemt zijn dreigementen om de bewegingsruimte van het provinciebestuur aan te tasten onacceptabel en antidemocratisch.

Marleen Maat: ‘Gedrag van De Jonge is onbegrijpelijk’

De Jonge dringt aan op een snellere en minder strenge aanpak van de woningbouw, met meer nadruk op de landelijke afspraak van dertig procent sociale huur. De gedeputeerden van Zuid-Holland wijzen erop dat er genoeg plannen liggen voor extra woningen en benadrukken dat het provinciebestuur een eerlijkere verdeling van sociale huurwoningen over de gehele provincie nastreeft. Maar De Jonge dreigt met ingrijpen als zijn wet woningbouw wordt aangenomen en de provincie niet aan de afspraken voldoet.

Marleen Maat, lid van de Provinciale Staten, noemt het onbegrijpelijk dat De Jonge een provincie terugfluit die zich inzet voor de bouw van betaalbare woningen, en benadrukt dat de wooncrisis vraagt om een overheid die opkomt voor de belangen van haar inwoners en niet alleen de belangen van projectontwikkelaars.

DELEN