Invoering BENG-eisen uitgesteld tot 2021

Foto Pixabay

Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt de invoering van de BENG-eisen met een halfjaar uit tot 1 januari 2021. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen moeten de energieprestaties van nieuwe gebouwen verbeteren.

Bouwens: “Het is ongelofelijk ingewikkeld”

De invoering van de BENG-eisen stond gepland op 1 juli 2020, maar niet voor het eerst zorgt de moeizame ontwikkeling van noodzakelijke software voor vertraging. Bouwers en adviseurs hebben software nodig om de eisen te kunnen berekenen. Deze is echter nog steeds niet gereed, doordat de methode om de energieprestaties van gebouwen te bepalen zo uitgebreid is. “De berekeningsmethode omvat al meer dan duizend pagina’s”, legt Claudia Bouwens uit, programmaleider van het Lenteakkoord. “Het blijkt langer dan anderhalf jaar te duren voordat die is omgezet in software.” Eerder stelde het ministerie van Binnenlandse Zaken de BENG-regels al uit van 1 januari 2020 tot 1 juli. Het recentste uitstel komt na signalen uit de bouwwereld. Onder meer NEPROM, NVB-Bouw, Bouwend Nederland, Aedes, IVBN en BNA deden daartoe een oproep.

Van EPC naar BENG

De huidige Energie Prestatie Coëfficient (EPC) laat ruimte om weinig duurzame aspecten van nieuwbouw te compenseren met duurzame maatregelen. Een beperkte isolering valt daardoor bijvoorbeeld weg tegen zonnepanelen op het dak. De BENG-regels stellen voortaan drie eisen aan gebouwen. De regels hebben betrekking op de energiebehoefte, het primaire fossiele energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie. Daardoor kan een slechte score op het ene vlak niet langer op het andere vlak worden gecompenseerd.