Klaas Hummel: “Go Planet is voor een marktconforme prijs verkocht”

Foto Wikimedia Paul van Galen

Update: In april liep de zaak uit op volledige vrijspraak voor Klaas Hummel. De rechtbank verklaarde alle beschuldigingen van het OM aan het adres van Hummel en de andere verdachten ongegrond.

Vastgoedinvesteerder Klaas Hummel wordt door het OM verdacht het Enschedese leisure complex ‘Go Planet’ voor een te laag bedrag te hebben verkocht aan zijn ex-echtgenote. Van Dijk nam Go Planet eind 2007 over voor een bedrag van €2,5 miljoen, waarna het enkele maanden later opnieuw werd verkocht voor €8 miljoen aan een groep Twentse investeerders.

Eind januari begint de inhoudelijke behandeling van de door het OM aangespannen fiscale strafzaak. Klaas Hummel in een verklaring neemt afstand van de beschuldigingen en stelt dat het complex voor een marktconforme prijs is verkocht, in lijn met meerdere geobjectiveerde taxaties. Hummel zegt met vertrouwen uit te kijken naar de behandeling van de zaak en de uitspraak.

Leisure Boulevard Go Planet

Eind jaren ’90 wordt Leisure Boulevard Go Planet, gelegen tussen Enschede en Hengelo, voor ca. €26 miljoen gebouwd. Het is voor de inkomsten volledig afhankelijk van de huurders, die verschillende soorten leisure en entertainment activiteiten aanbieden zoals karten, bowlen, bioscoop, horeca, etc. Al snel blijkt Go Planet zeer moeilijk rendabel te krijgen, reeds acht maanden na de opening gaat Go Planet failliet. Er kan tot op de dag van vandaag onvoldoende publiek worden aangetrokken door de exploitanten om een kostendekkende huur te betalen aan de eigenaren van het leisure complex, zodat er nog geen jaar zonder verlies is voorgekomen.

In 2002 neemt Klaas Hummel Go Planet over voor ca. €5 miljoen euro, op verzoek van Bouwfonds dat het graag uit de ‘stroppenpot’ wil halen. Het lukt ook Hummel niet om het tij te keren, en hij verliest vele tonnen per jaar aan het complex. Dit heeft zijn weerslag in de taxatiewaarde, die volgens de taxateurs van DTZ Zadelhoff in 2005 €2,9 miljoen bedraagt en in 2007 verder daalt naar €2,5 miljoen.

Transacties

Op dringend aanraden van zijn accountant besluit Hummel om het leisure complex in 2007 van de hand te doen. Hij vindt in Jeanette van Dijk, zijn ex-echtgenote met wie hij vaker zaken doet, iemand die hem van Go Planet af wil helpen. In augustus 2007 wordt Go Planet aan haar verkocht voor het getaxeerde bedrag van €2,5 miljoen. Daarbij wordt voor de verlieslatende exploitaties een badwillvergoeding van €1,5 miljoen meegegeven.

In maart 2008 wisselt Go Planet opnieuw van eigenaar, ditmaal heeft een groep Twentse investeerders interesse in het object. De taxatie die zij vooraf laten verrichten wijst op een actuele waarde van €1,2 miljoen, maar een potentiële waarde van €10,5 miljoen (mits alles rendabel is verhuurd, dat juist sinds de opening al een probleem blijkt). De investeerders gaan uit van een optimistisch scenario en nemen Go Planet over voor €8 miljoen euro. Iets meer dan een jaar later, in juni 2009, moeten ook zij concluderen dat Go Planet niet rendabel is te krijgen, en twee van de deelnemers verkopen hun belang in het complex voor omgerekend ongeveer €1,5 miljoen.

Hummel: “Wij kijken met vertrouwen uit naar de behandeling en uitspraak in deze rechtszaak”

Nu het OM Klaas Hummel aangeklaagd heeft om de transactie in augustus 2007, stelt hij dat de Belastingdienst, FIOD en openbaar ministerie deze transactie te geïsoleerd benaderen. Zo worden feiten die er juist op wijzen dat de Twentse investeerders in 2008 te veel hebben betaald voor Go Planet (doelbewust) uit het dossier gelaten. Het gaat onder meer om de destijds getaxeerde actuele waarde van €1,2 miljoen, die achterwege wordt gelaten ten faveure van de potentiële waarde van €10,5 miljoen. Daarnaast wijst de gehele geschiedenis van Go Planet erop dat het een verlieslatend complex is, ook twee Twentse investeerders moesten hun deel van het complex voor slechts €1,5 miljoen verkopen.

Hummel: “Wij nemen afstand van de beschuldigingen die het OM maakt. Wij hebben altijd in het belang van de door ons beheerde vennootschappen gehandeld en het object “Go Planet” voor een marktconforme prijs verkocht, in lijn met meerdere geobjectiveerde taxaties. Ook hebben we de transactie vooraf aan de Belastingdienst voorgelegd, een reactie daarop is helaas uitgebleven. Wij kijken met vertrouwen uit naar de inhoudelijke behandeling van de zaak en hebben het volste vertrouwen in de uitspraak.”

De advocaat van Hummel voegt toe dat 5 deskundigen in het fiscaal-strafrechtelijk onderzoek zich gebogen hebben over verschillende (her)taxaties van Go Planet die tijdens deze zaak zijn uitgevoerd. Niet alleen bleek de hertaxatie van de Belastingdienst (€7,5 miljoen) te hoog, de enige volgens de voorgeschreven methode uitgevoerde hertaxatie kwam uit op €1,9 miljoen; Van Dijk zou dan in 2007 zelfs teveel betaald hebben.

DELEN