Minister keurt stikstofberekeningen Lelystad Airport af en weigert natuurvergunning

Foto Pixabay

Minister Christianne van de Wal (Stikstof en Natuur) heeft besloten geen natuurvergunning voor de uitbreiding van Lelystad Airport te verlenen. Uit onderzoek van het RIVM en de Commissie voor de milieueffectrapportage, in opdracht van het kabinet, is gebleken dat Lelystad Airport verkeerde berekeningen over de stikstofuitstoot in haar aanvraag heeft opgenomen. Op basis daarvan heeft de minister de stikstofberekeningen afgekeurd en een streep gezet door de natuurvergunning die Lelystad Airport in het kader van het legalisatieprogramma omtrent de PAS-regeling dacht te kunnen verkrijgen.

Legalisatieprogramma PAS

Vanwege een beargumenteerde geringe stikstofuitstoot kon Lelystad Airport door het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voorheen zonder vergunning opereren. Door die regeling ging al in 2019 een streep na een uitspraak van de Raad van State. Hoewel de bedrijven die nadien zonder vergunning bleven opereren feitelijk illegaal bezig waren, streefde de overheid ernaar deze bedrijven alsnog te legaliseren, aangezien zij altijd te goeder trouw hadden gehandeld. Het verificatieprogramma in de aanloop naar legalisatie heeft nu uitgewezen dat Lelystad Airport wordt uitgesloten van het legalisatieprogramma. Wel kan het nog opnieuw een aanvraag indienen, als het op een andere manier stikstofruimte weet te realiseren.

Adegeest: “Nieuwe minister moet de consequenties trekken”

“Ik ben heel blij dat de feiten ertoe doen in Nederland”, liet Leon Adegeest van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) weten. “Het is belangrijk dat de nieuwe minister voor Stikstof Christianne van der Wal de consequenties trekt”, benadrukt hij. Adegeest toonde al in 2019 misrekeningen aan in de argumentatie van Lelystad Airport. Zo beargumenteerde hij dat het motoren van vliegtuigen heter voorstelde dan in werkelijkheid het geval was. Die hitte is van belang omdat deze ervoor zorgt dat uitlaatgassen tot grotere hoogten stijgen en dan pas neerslaan over een groter gebied, met gevolgen voor de uitstoot per vierkante hectare. Ook waren de effecten van reizigers die met de auto naar het vliegveld kwamen niet in de berekeningen meegenomen. Deze misrekeningen worden nu ook door het kabinet erkend.