Nieuw schoolgebouw Kanaleneiland in gebruik genomen

Vandaag is het nieuwe schoolgebouw Marco Polo aan de Afrikalaan in de wijk Kanaleneiland Zuid in Utrecht in gebruik genomen. Het schoolgebouw wordt gebruikt door twee basisscholen, een buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen.

Brede school Kanaleneiland Zuid

De_Kaleidoscoop_2009Een brede school is een samenwerking tussen scholen en andere partners om kinderen tussen 0 en 12 zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Belangrijk daarbij zijn de speciale aandachtspunten van de wijk waarin de school is gevestigd. De Utrechtse wijk Kanaleneiland werd de laatste jaren gekenmerkt door sociale problemen. Om de verloedering van de wijk tegen te gaan zijn er veel projecten gestart die de wijk een nieuwe toekomst moeten bieden. Zo lopen er verschillende nieuwbouw- en renovatieprojecten om de wijk weer aantrekkelijk te maken voor nieuwe inwoners, om zo de diversiteit in de wijk te bevorderen. Volgens Feike Siewertsz van Reesema, Nederlandse partner van Aventicum, dat een grote investering deed in het renoveren van voormalige sociale huurwoningen, hebben deze investeringen en een meer gemengde bevolkingsopbouw een positief effect op de wijk. Onder deze verschillende projecten om Kanaleneiland weer vooruit te helpen bevindt zich dus ook het plan voor de brede school Kanaleneiland Zuid. Dit plan met de naam De Hele Dag School is een samenwerking tussen basisscholen De Kaleidoskoop en Da Costa, welzijnsorganisatie Doenja en Saartje kinderopvang.

De Hele Dag School

Het plan voor De Hele Dag School is gebaseerd op de pedagogische visie van ‘de vreedzame wijk’. Hierbij is er één georganiseerde aanpak van de voorschool, primair onderwijs, buitenschoolse opvang, algemene talentontwikkeling en maatschappelijk werk aan huis. Voor dit project is een nieuw schoolgebouw ontworpen door DP6 Architecten. In het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw ‘Marco Polo’, met een oppervlakte van 3350 m², is rekening gehouden met het kunnen aanbieden van alle aspecten van de pedagogische visie vanuit één locatie. Zo bevat het gebouw naast onderwijsfaciliteiten ook een buurthuis/ouderruimte, gymzaal en peuterspeelzalen. Het is de bedoeling dat de kinderen door onder andere een continurooster over acht jaar gezien meer dan een jaar langer op school zitten dan gemiddeld. Dit biedt nieuwe kansen aan de kinderen van de wijk om zich te ontwikkelen. De kinderen in de wijk zijn voor een groot deel van allochtone afkomst en kampen nu vaak met bijvoorbeeld een taalachterstand.