Nieuwe afspraken met provincies moeten leiden tot meer woningen

Minister Kasja Ollongren wil een grotere zekerheid van de woningbouwproductie realiseren door de plancapaciteit voor woningbouw op te stuwen. De minister is in gesprek geweest met de provincies en heeft nieuwe afspraken gemaakt om in bepaalde gevallen de woningbouw tot 2030 naar 130% te verhogen. Hiermee wil ze de het risico verkleinen dat doelen met betrekking tot de woningbouwproductie niet gehaald worden.

Ollongren: “We hebben veel nieuwe woningen nodig.”

Tot 2030 wil de minister dat er 845.000 woningen gebouwd worden. Het kabinet ondersteund de provincies door kennis en expertise beschikbaar te stellen op het gebied van planvorming en realisatie. Daarnaast maakte de minister eerder al bekend dat er 30 miljoen euro vrijgemaakt zal worden voor deze zogeheten ‘flexpools’, waarin kennis wordt gedeeld. Ollongren is al met zeven van de twaalf provincies in overleg geweest, samen met de provincies heeft ze afgesproken dat ze ruimte gaan bieden voor 150.000 extra woningen. De komende weken vindt het overleg plaats met de andere provincies. Door het versnellen van de bouw bij de provincies hoopt de minister meer betaalbare woningen te kunnen realiseren. “Zij moeten er immers voor zorgen dat er voldoende realistische bouwplannen gemaakt worden.”, aldus Ollongren.

Afspraken moeten zorgen voor versnelling

Naast de afspraken, die betrekking hebben op de inzet van de woningbouwimpuls en de korting op de huurheffing, zijn er ook afspraken gemaakt met woningcorporaties om in de komende vijf jaar deze 150.000 woningen te realiseren. De woningcorporaties die meewerken aan deze realisatie krijgen bijvoorbeeld hoge kortingen op de verhuurderheffing op elk gebouwd huis. Ook is het de bedoeling dat de bouw weer kan doorbouwen door geld te reserveren voor de stikstofproblematiek. Daarnaast  zal er geïnvesteerd worden in vernieuwingsgebieden om de leefbaarheid en duurzaamheid te vergroten en de bouw van ouderenwoningen moet gestimuleerd worden door een stimuleringsregeling.

DELEN