Ongelijke stijging koopkracht huurders en kopers

Foto Pixabay

De komende jaren stijgt de koopkracht van huiseigenaren twee keer zo hard als die van huurders. Dit blijkt uit berekeningen van het Nibud, in opdracht van de Woonbond. Nu al houden kopers gemiddeld meer geld over dan huurders, dit verschil zal onder het huidige kabinetsbeleid alleen maar groter worden.

Hypotheekrenteaftrek is groot voordeel

In het onderzoek vergeleek het Nibud verschillende typen huishoudens van huurders en kopers met elkaar. In vrijwel alle vergelijkingen kwamen huurders die geen huurtoeslag ontvangen er slechter uit. Volgens de berekeningen van het Nibud hebben huurders in 2021 gemiddeld 55 euro per maand meer te besteden dan in 2017. Voor kopers is dit echter 107 euro per maand, twee keer zo veel. Het voordeel van de hypotheekrenteaftrek wordt aangewezen als een van de belangrijkste oorzaken. Een ouder hurend stel met een middeninkomen heeft maandelijks 266 euro minder te besteden dan vergelijkbare kopers.

Paping: “verlaag huren met 10 procent”

Naast de hypotheekrenteaftrek wordt ook gewezen naar de verhuurdersheffing voor woningcorporaties, verlaging van het eigenwoningforfait en gewijzigde voorwaarden voor huurtoeslag als oorzaken voor de groeiende ongelijkheid. Ronald Paping, directeur van de Woonbond, pleit ervoor om de huren met 10 procent te verlagen. Op die manier zou het gat in koopkrachtontwikkeling tussen huurders en kopers kleiner worden.

DELEN