PBL: ‘Woningen betaalbaar houden en tegelijkertijd verduurzamen gaan niet zonder meer hand in hand’

Foto Pixabay

De druk op de betaalbaarheid van de bijna een half miljoen Nederlandse particuliere huurwoningen kan toenemen ten gevolge van extra investeringen in verduurzaming. Daarvoor waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Particuliere verhuurders zijn volgens het PBL meer dan bekend was bezig met verduurzamen. 40 procent vindt echter dat verduurzaming niet ten koste mag gaan van het rendement.

Van der Staak: “Lange termijn-, financiële motieven leidend”

Uit het rapport ‘Labelstapjes, huursprongen?!: verduurzaming in de beleggingsstrategie van particuliere verhuurders’ blijkt dat bijna 40 procent van de verhuurders in de afgelopen vijf jaar al duurzame maatregelen heeft getroffen én van plan is daar op korte termijn vervolg aan te geven. Meer dan 30 procent van de verhuurders heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in verduurzaming óf gaat dat in de komende twee jaar alsnog doen. “Uit onze enquête en de diepte-interviews die we hielden zagen we dat lange termijn-, financiële motieven leidend zijn in de keuze om huurwoningen duurzamer te maken”, stelt Marieke van der Staak, Onderzoeker Wonen en hoofdauteur van het rapport. Vooral de verhoogde verhuurbaarheid, waardebehoud en de verwachte aanscherping van het overheidsbeleid spelen in die overwegingen een rol.

Betaalbaarheid verder onder druk

Het PBL waarschuwt dat de betaalbaarheid van particuliere huurwoningen onder druk kan komen te staan door extra verduurzamingsinvesteringen, nog meer dan nu al het geval is. Verhuurders zullen deze investeringen willen terugverdienen en mogelijk de huren verhogen. “De minister wil woningen betaalbaar houden én deze tegelijkertijd verduurzamen”, licht Van der Staak de tegenstelling toe. “We zien in dit onderzoek dat die wensen niet zonder meer hand in hand gaan”, aldus Van der Staak. “Dat zou opgelost kunnen worden door particuliere verhuurders ruimhartiger tegemoet te komen met subsidies of fiscale voordelen als zij hun portefeuilles vergaand verduurzamen en de huur betaalbaar houden.”