Personeelstekort belangrijke factor in ontwikkeling Europees logistiek vastgoed

Foto Pixabay

De beschikbaarheid van personeel wordt een knelpunt in de groei van de logistieke sector, concludeert vastgoedadviseur Buck Consultants International. Aan vraag naar logistiek vastgoed is immers geen gebrek: deze blijft ook de komende drie jaar toenemen. Oorzaken hiervoor zijn de aanblijvende economische groei en de aanzwellende webwinkelverkopen. Geopolitieke ontwikkelingen zijn echter reden tot zorg.

Buck: “Beschikbaarheid arbeidskrachten dé kritieke locatiefactor”

De voorbije drie jaren waren gouden tijden voor logistieke vastgoedbeleggers. Investeringen stegen tot grote hoogte, mede doordat het rendement op logistiek vastgoed (6 procent) hoger lag dan op commercieel vastgoed (tussen 4 en 5 procent). “Beschikbaarheid van arbeidskrachten is echter dé kritieke locatiefactor geworden voor productiebedrijven en logistieke dienstverleners wanneer zij een nieuw distributiecentrum overwegen”, legt René Buck uit. Buck is CEO van Buck Consultants International. Hij verwacht op korte termijn een stijging in de huurtarieven van magazijnen en een daling in de behaalde rendementen. In de verschillende logistieke regio’s van Europa variëren de omstandigheden met betrekking tot huurniveau’s, leegstandspercentages, rendementen en arbeidsmarkten daarentegen aanzienlijk. Dit biedt kansen voor investeerders.

Onzekerheid op de markt

Een aantal geopolitieke ontwikkelingen kunnen grote gevolgen hebben voor de logistieke sector, zowel op korte als op lange termijn. Buck wijst op de aanstaande brexit en het groeiende aantal wereldwijde handelsconflicten: “Voor de komende 5-10 jaar kunnen de toenemende handelsgeschillen tussen de belangrijkste handelsblokken in de wereld (VS, Europa, China, Azië) de markt voor logistiek vastgoed aanzienlijke schade toebrengen.” De logistieke vastgoedsector zal in deze snel veranderende omstandigheden moeten meebewegen “door nog sneller te anticiperen op de veranderingen in klantbehoeften om te komen tot meer flexibele, duurzame, geautomatiseerde en gerobotiseerde magazijnen”.