18.6 C
Amsterdam
woensdag, juli 10, 2024

Annet Bertram

Annet Bertram is sinds november 2017 directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf. Deze functie combineert zij met die van directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarmee is Bertram onder meer verantwoordelijk voor het Rijksvastgoedbedrijf en het ontwikkelen van de vastgoedportefeuillestrategie van de Rijksoverheid. Ze volgde Jaap Uijlenbroek op, die eerder dat jaar de overstap maakte naar de Belastingdienst.

Carrière

Bertram was vanaf 2007 de hoogste ambtenaar bij de gemeente Den Haag. Naast haar rol als de Haagse gemeentesecretaris, was zij sinds 2015 ook secretaris-generaal van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), waar zij leiding gaf aan de meer dan twintig gemeenten die in de regio samenwerkten op onder andere het gebied van verkeer en openbaar vervoer. In 2011 trad Bertram ook toe tot de Raad van Toezicht van de Technische Universiteit Eindhoven.

Daarnaast was Annet Bertram eerder ook al in dienst van de Rijksoverheid, bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Daar kwam zij in 1990 terecht, na haar afstuderen in Sociologie en Rechten aan de Universiteit Leiden. Bij dit ministerie was Bertram onder meer hoofd van de hoofdafdeling bewoners- en woonruimtezaken, hoofd van de hoofdafdeling huursubsidie en directeur van de directie informatie, beheer en subsidies, directeur van het Reken- en Administratiecentrum, plaatsvervangend directeur-generaal Wonen en directeur-generaal Wonen. RoxyEscort

Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van de Rijksoverheid en beheert de vastgoedobjecten die de overheid in gebruik heeft. De organisatie ontstond in 2014, toen de vastgoedonderdelen van het Ministerie van Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties fuseerden.

In het nieuws