18.6 C
Amsterdam
woensdag, juli 10, 2024

Cora van Nieuwenhuizen

Cora van Nieuwenhuizen (1963) is een VVD-politica en sinds oktober 2017 minister van Infrastructuur en Waterstaat in het kabinet-Rutte III. In de jaren daarvoor was zij achtereenvolgens lid van de gemeenteraad van Oisterwijk, van de Provinciale Staten en later de Gedeputeerde Staten in Noord-Brabant, van de Tweede Kamer en van het Europees Parlement.

Carrière

Na haar afstuderen als sociaal geografe begon Van Nieuwenhuizen haar loopbaan in 1987 bij de Crédit Lyonnais Bank Nederland in Tilburg. Vanaf 1991 tot 2007 stond ze haar toenmalige echtgenoot bij in zijn dierenkliniek in het Brabantse Oisterwijk.

In Oisterwijk rolde Cora van Nieuwenhuizen de politiek in als gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de VVD, tussen 1994 en 2006. Dit ambt combineerde zij vanaf 2003 met haar positie als VVD-fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Noord-Brabant, tot 2007. In dat jaar werd Van Nieuwenhuizen benoemd als lid van de Gedeputeerde Staten van diezelfde provincie, belast met mobiliteit, infrastructuur, waterwegen, luchthaven en toezicht op waterschappen.

In 2010 maakte Van Nieuwenhuizen de stap naar de landelijke politiek. Zij mocht na de verkiezingen voor de VVD plaatsnemen in de Tweede Kamer. In 2012 volgde een herverkiezing, waarna zij in 2014 haar zetel opgaf om de VVD in het Europees Parlement te vertegenwoordigen. Zij maakte deel uit van de ALDE-fractie, de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa. In 2017 vertrok zij om haar loopbaan voort te zetten in haar huidige rol als minister van Infrastructuur en Waterstaat in het kabinet-Rutte III.

Mobiliteit

Cora van Nieuwenhuizen voelt zich helemaal thuis op het terrein van Infrastructuur en Waterstaat. “Wat we doen, raakt de toekomst van ons allemaal”, stelt zij. “Mobiliteit draagt niet alleen bij aan de economie, maar ook aan ons welzijn.” Werken, wonen en recreëren hangen hier namelijk van af. “Een goede mobiliteit is belangrijk, zodat we onze boterham kunnen verdienen en elkaar kunnen ontmoeten.”

In het nieuws