18.6 C
Amsterdam
woensdag, juli 10, 2024

LinkedIn:

Onno Hoes

Organisatie:

www.nvm.nl

Onno Hoes

Onno Hoes is vanaf augustus 2019 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en taxateurs (NVM). Hij volgt Ger Jaarsma op, die in 2016 aantrad. Hoes was in het verleden onder meer waarnemend burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer, burgemeester van Maastricht en in verschillende rollen betrokken bij diverse gemeenten, provincies en ministeries.

Carrière

Hoes is sinds de jaren zeventig politiek actief, eerst bij de Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) en daarna bij de VVD. Voor deze partij was hij vanaf midden jaren tachtig voorzitter in ’s-Hertogenbosch en gemeenteraadslid, lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant en later van de Gedeputeerde Staten.

In 2010 werd Onno Hoes burgemeester van Maastricht. Deze functie stelde hij in 2014 ter beschikking, nadat privéaangelegenheden openbaar werden die het vertrouwen van de gemeenteraad in zijn functioneren aantastten. Drie jaar later werd hij opnieuw burgemeester van een grote Nederlandse gemeente, ditmaal waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer. Deze functie vervulde hij tot juni 2019, een maand voordat Hoes als voorzitter van de NVM aantrad.

Daarnaast was Hoes lid en/of voorzitter van verschillende teams, taskforces en commissies van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook was hij bestuursadviseur bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en informateur voor de gemeente Eindhoven. sexe24.ch

Cultuurmaatschappelijke organisaties

Verder was Onno Hoes als bestuurder of adviseur betrokken bij diverse cultuurmaatschappelijke organisaties – zoals voorlichtingscentrum ProDemos, Jeugd Cultuur Fonds, Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) en het Nationaal Comité 4 en 5 mei – en voorlichtings- en belangenorganisaties voor joden en jodendom, zoals het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) en de Stichting Joods Begrafeniswezen ‘s-Hertogenbosch.

In het nieuws