Platform 31: ‘Sociaal wonen staat er slecht voor’

Foto Pixabay

De sociale woningvoorraad staat er slecht voor sinds in de corporatiesector vanaf de jaren negentig is verzelfstandigd. Huren stegen harder dan de inflatie, wachtlijsten werden langer en betalingsproblemen namen toe. Grootste opgaven zijn de betaalbaarheid, beschikbaarheid, woning- en buurtkwaliteit, maar de middelen om hieraan te voldoen zijn beperkt. Dat zijn de harde conclusies van Platform 31, de kennis- en netwerkorganisatie voor trends in de stad en regio, dat het onderzoek uitvoerde.

Dertig jaar volkshuisvestingsbeleid

Platform 31 onderzocht de gevolgen van dertig jaar volkshuisvestingsbeleid op sociaal wonen en trekt een sombere conclusie. Op diverse terreinen constateert het een negatieve ontwikkeling en de vooruitzichten zijn bieden weinig hoop. Huizen zijn onbetaalbaar en bovendien te weinig, terwijl de leefbaarheid in de wijken achteruitgaat. Door het overheidsbeleid van heffingen en aanslagen ontbreekt echter de in de sector benodigde financiële ruimte om aan centrale opgaven van betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit te voldoen. Mede daardoor hebben corporaties moeite om de nieuwe verwachtingen op het gebied van zorg en de energietransitie te combineren met de klassieke taken.

Corel: “Stevig debat voeren waarin ‘wat levert het op’ en ‘wat kost het’ centraal staan”

Onderzoeker Anouk Corel pleit er dan ook voor de rol en verwachtingen van de corporatiesector te verduidelijken in de huidige, sterk veranderde situatie. “Het rapport geeft in elk geval aanknopingspunten om een stevig debat te voeren waarin vooral ‘wat levert het op’ en ‘wat kost het’ centraal komen te staan en niet alleen de vraag wanneer aan de maatschappelijke opgave is voldaan”, aldus Corel. “Er is een integrale visie nodig, met daarin meegenomen de eisen aan de betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit en de bijbehorende normering.” Daarbij spelen ministeries een rol die niet alleen deze visie moeten dragen, maar daar ook van profiteren. “Een goede organisatie van wonen betekent een substantiële besparing voor de ministeries die verantwoordelijk zijn voor energie, zorg en sociale zaken”, stelt Corel. “Daarnaast is afstemming en samenwerking tussen alle partijen een voorwaarde voor succes, net als een lange adem.”

DELEN