Provincie Zuid-Holland houdt vast aan detailhandelsbeleid en weert Decathlon

Foto Pixabay

De Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland weigeren een Decathlon-locatie buiten de centra van Schiedam en Den Haag toe te staan. De Provinciale Staten hadden daartoe verzocht, maar de gedeputeerden achten het juridische risico voor het bestaande beleid te groot. Dat is erop gericht detailhandel zoveel mogelijk binnen bestaande winkelgebieden te concentreren. Een ontheffing voor Schiedam en Den Haag brengt dat streven mogelijk in gevaar.

Getouwtrek tussen gemeenten en provincie

De gemeenten Schiedam en Den Haag vroegen al in 2014 een ontheffing aan voor een vestiging van Decathlon buiten het centrum. Volgens de gemeenten voldoet Decathlon aan het uitzonderingscriterium van een winkel die niet goed inpasbaar is in het centrum. De provincie kondigde echter aan voornemens te zijn dat verzoek niet in te willigen. Volgens haar waren er geen bijzondere omstandigheden die afwijking van het beleid rechtvaardigden. Daarop gingen de gemeenten in beroep bij de Raad van State, die de provincie in maart van dit jaar opdroeg het besluit beter te onderbouwen, in lijn met Europese regelgeving. In juli vroegen de Provinciale Staten daarom om een uitzondering te maken. De provincie voerde nieuw onderzoek uit en won extern advies in, maar blijft nu bij haar besluit. De juridische risico’s zijn volgens haar onaanvaardbaar groot.

Koning: “Ontheffing kan gevolgen hebben voor andere locaties”

“Het provinciaal uitgangspunt is om de vitaliteit, kracht en aantrekkelijkheid van centra te bevorderen en te versterken door detailhandel zoveel mogelijk daar te vestigen”, aldus gedeputeerde Anne Koning van Ruimtelijke Ordening. “Dat houdt de centra levendig.” Koning wijst bovendien op het recent gesloten coalitieakkoord, waarin dit beleid nogmaals wordt bevestigd. “Onderzoek laat zien dat er geen extra bijzondere omstandigheden zijn om ontheffing te verlenen”, vervolgt Koning. Ontheffing kan volgens haar gevolgen hebben voor andere locaties. “We staan dan juridisch niet sterk om andere perifere detailhandelsontwikkelingen te weigeren, met alle negatieve gevolgen voor stadscentra van dien.”

DELEN