Rapport ABF: realisatie woningen Gelderland bemoeilijkt door personeelstekorten

Foto Pixabay

Uit een rapport van ABF, een particulier onderzoeksbureau, blijkt dat er een tekort is aan personeel bij gemeenten en bouwbedrijven om het plan van 80.000 nieuwe woningen in Gelderland tot 2030 te realiseren. Wel zijn er voldoende bouwlocaties beschikbaar. In de provincie is de woningnood hoog, waardoor er op korte termijn veel nieuwe woningen bij moeten komen.

Plancapaciteit in Gelderland gestegen

Het rapport is uitgebracht door ABF in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Door middel van het rapport kijkt het ABF twee keer per jaar naar de plancapaciteit. In andere woorden, er wordt gekeken naar de capaciteit in woningbouwplannen (zowel vastgestelde plannen als potentiële locaties). De plancapaciteit in de provincie Gelderland blijkt gestegen te zijn, wat betekent dat er voldoende plannen liggen of mogelijk zijn om de woningnood tegen te gaan.

John Berends: “wij kunnen veel voor Nederland betekenen”

De laatste jaren zijn er echter veel voorwaarden gekomen aan het bouwen van nieuwe woningen. Standaard wordt er altijd rekening gehouden met bereikbaarheid en mobiliteit. Tegenwoordig moet bij het bouwen van woningen ook gelet worden op duurzaamheid en klimaatadaptatie. En die dingen komen met een prijs. Tegelijk moeten woningen betaalbaar blijven en is er een gebrek aan werknemers bij gemeenten en bouwbedrijven. Ondanks de ruimte voor woningbouwplannen in Gelderland, blijken deze in de praktijk dus niet altijd haalbaar. Om deze reden pleit de provincie Gelderland voor meer investeringen vanuit de overheid, die zouden moeten bijdragen aan het realiseren van nieuwe woningen. Dit draagt dan weer bij aan het oplossen van de landelijke woningnood, stellen commissarissen van de Koning John Berends (Gelderland) en Andries Heidema (Overijssel) in een brief aan het Rijk.