Savills: ‘Faciliteren van de groei van last mile-logistiek is grote uitdaging in “war on land”‘

Foto Pixabay

De G4-steden kampen met een zeer beperkte beschikbaarheid van geschikte locaties en bedrijventerreinen voor last mile-vervoer, wijst een analyse van vastgoedadviseur Savills uit. “Deze analyse toont des te meer aan dat het faciliteren van de groei van last-mile logistiek een grote uitdaging is en dat er een ware ‘war on land’ gaande is”, stelt Niek Poppelaars, Savills’ Co-Head Logistics en Industrial.

1.000 tot 10.000 vierkante meter

Savills mat de geschiktheid van bedrijventerreinen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag aan de hand van verschillende indicatoren, zoals het aantal consumenten en beschikbare arbeidskrachten in de nabijheid van de locatie. Ook keek het naar de bereikbaarheid, het bestemmingsplan en de beschikbaarheid van grond en bedrijfsruimtes. In de analyse valt op dat met name het aanbod in de categorie 1.000 tot 10.000 vierkante meter gering is. Waar op een kleiner schaalniveau, 250 tot 1.000 vierkante meter, nog gebruik kan worden gemaakt van leegstaande winkelruimtes, is dat in deze categorie vaak niet meer mogelijk. Ook is de beperkte beschikbaarheid van logistieke ruimte van deze grootte te wijten aan de stevige concurrentie van andere bestemmingen.

Frederiks: “Verdozingsdiscussie laait op”

Met zijn analyse wil Savills bijdragen aan het vinden van geschikte ruimte voor duurzame stadsdistributie, binnen bestaande bedrijventerreinen. “De verdozingsdiscussie laait op, maar het aantal online aankopen wordt er niet minder om”, wijst Raymond Frederiks, Research Consultant bij Savills, op de ontwikkelingen in de markt. “Het bestelgedrag van consumenten leidt tot een sterke toename in de behoefte van last-mile locaties”, aldus Frederiks. “Gezien de schaarse ruimte in de stad is het zeer belangrijk om hiervoor de beste strategische locaties te kiezen.” Dat onderstreept ook zijn collega Poppelaars. “Enerzijds vraagt ​​dit om creatieve oplossingen, zoals meervoudig gebruik van de grond, anderzijds biedt dit ook kansen voor beleggers om te investeren in bestaande bedrijventerreinen.”

DELEN