SodM: ‘Versnel vervangingsprogramma risicovolle gasleidingen’

Foto Pixabay

Duizenden kilometers aan gevaarlijke gasleiding moeten versneld worden vervangen. Dat concludeert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Aanleiding is een onderzoek naar een gasexplosie in Den Haag eerder dit jaar. Daarbij raakten negen mensen gewond, nadat weggelekt gas in een kruipruimte ontbrandde.

Gescheurde gasleiding

In januari verwoestte een gasexplosie meerdere woningen in de Haagse Jan van der Heijdenstraat. Uit een gescheurde hoofdgasleiding lekte tien kubieke meter gas weg naar de kruipruimte van een drie verdiepingen hoog appartementencomplex. Toen deze gasophoping ontplofte, raakten negen mensen gewond. Drie daarvan, uit hetzelfde gezin, liepen zware verwondingen op. Deskundigen bestempelen de betreffende grijs gietijzeren gasleiding al langer als risicovol. De voorganger van de Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwde al in 2002 voor dit type gasleiding. Deze kan door buiging en trillingen plotseling breken, bijvoorbeeld bij grondverzakking of werkzaamheden. Daarom hadden netbeheerders en het Staatstoezicht op de Mijnen afgesproken dergelijke leidingen vóór 2030 te vervangen. Dat moet volgens het SodM nu versneld gaan gebeuren.

Van der Linden: “Achterhalen van oorzaak voor betere risicoschatting”

Van de ruim 125 duizend kilometer aan gasleidingen in Nederland, is een kleine 3 duizend verouderd. Het SodM concludeerde dat deze sneller moeten worden vervangen en vaker moeten worden gecontroleerd. In de Jan van der Heijdenstraat waren de scheur en de weggelekte hoeveelheid gas zo klein dat netbeheerder Stedin dit niet opmerkte, aldus het SodM. De toezichthouder heeft kritiek op de algemene aanpak van verouderde gasleidingen, maar stelde vast dat Stedin in dit geval heeft gedaan wat het moest doen. Stedin noemt het ontbreken van een aanwijsbare oorzaak voor het ontstaan van de scheur “onbevredigend”. Het SodM en netbeheerders doen daarom verder onderzoek, ten behoeve van de prioriteitstelling binnen en versnelling van het saneringsprogramma. “Het achterhalen van de oorzaak is van belang om nog beter risicoschattingen te kunnen maken”, aldus Marc van der Linden, CEO van Stedin Groep.