Stikstofbesluit RvS kost bouw miljardenomzet

Foto Pixabay

De bouwsector loopt door de stikstofuitspraak van de Raad van State (RvS) de komende vijf jaar 14 miljard euro aan omzet mis, zo berekende ABN AMRO. De wegenbouw wordt naar verwachting het hardst getroffen. Daarnaast mag het woningbouwsegment een omzetverlies van 1 miljard euro tegemoet zien. De haperende woningbouwproductie raakt bovendien mogelijk nog meer vertraagd.

Stikstofbesluit kost miljarden

Nu de Raad van State een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS) bij vergunningaanvragen heeft gezet , is de voortgang van bouwprojecten nabij natuurgebieden plots onzeker. Vooral grote infrastructurele projecten komen volgens ABN AMRO in het geding. Dat betref alleen al voor 9 miljard euro aan wegenbouwprojecten. De uitspraak heeft ook invloed op overheidsprojecten, met een totale waarde van honderden miljoenen euro’s. Bedrijven in de woningbouw lopen 1 miljard euro omzet mis. Mogelijk komt de woningbouwproductie daardoor tot stilstand, waarschuwt ABN AMRO. De sector kampte namelijk al met een geremde groei door hoge bouwkosten en een gebrek aan personeel.

Buijs: “Stikstofbesluit is onbedoelde stimulans om versneld te verduurzamen”

Door de stikstofuitstoot tijdens de bouw te verlagen, kunnen bouwbedrijven de gevolgen van de RvS-uitspraak beperken. “Hoewel de markt nog te klein is om emissieloos te bouwen, is het Stikstofbesluit onbedoeld een stimulans om de sector versneld te verduurzamen”, wijst Madeline Buijs, Sector Econoom Bouw en Vastgoed van ABN AMRO, op dit onvoorziene neveneffect. Voor de woningbouw betekent dat vooral een verduurzaming van het bouwproces, daar moderne woningen al praktisch energieneutraal moeten zijn. Lukt dat niet, dan rest alleen nog een zogenaamde ADC-toets. Dat houdt in dat wordt onderzocht of er redelijke alternatieven zijn, er dwingende redenen of belangen zijn en of er compenserende maatregelen worden genomen. Bij woningbouw wordt dat een lastige opgave, aldus Buijs: “Vooral omdat het moeilijk is een nieuwbouwproject aan te merken als project van dwingend openbaar belang.”

DELEN