Stikstofproblemen leiden in 2020 tot krimp van bouwproductie

Foto Pixabay

De bouwproductie loopt in 2020 voor het eerst sinds de crisis terug, voorspelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Het EIB wijst de stikstofproblematiek als voornaamste oorzaak aan. Dat heeft in de periode 2019-2021 een cumulatief negatief effect op de bouwproductie ter grootte van 6 miljard euro. In deze drie jaar gaat de werkgelegenheid er ruim 28.000 arbeidsjaren op achteruit.

Uitstel van bouwproductie

De stikstofproblemen leiden tot vertraging van bouwprojecten, waardoor een deel van de productie naar latere jaren verschuift. In 2019 resulteert dat in een productieverlies van 900 miljoen euro. Volgend jaar loopt dat al op tot 2,8 miljard euro. Daardoor is voor het eerst sinds de crisisjaren sprake van een daling in de bouwproductie. Zonder stikstofproblemen zou de groei daarentegen geleidelijk doorzetten. Ook in 2021 blijft er sprake van productieverlies, ter grootte van 2,3 miljard euro. Wel valt er dan weer groei te verwachten. In 2022 en 2023 komt de bouwproductie juist 0,9 miljard euro hoger uit dan zonder stikstofproblemen. Er komen dan per saldo meer projecten in uitvoering dan er vertraging oplopen.

Van Veldhoven: “Er is veel ruimte om te benutten”

Met het productieverlies neemt ook de werkgelegenheid in de periode 2019-2021 af. In totaal gaan er ruim 28.000 arbeidsjaren verloren, variërend van 6.000 tot 12.000 voltijdsbanen per jaar. Ook hier is in de jaren 2022 en 2023 juist een tegengestelde ontwikkeling te verwachten. Er komen dan meer banen bij dan zonder stikstofproblemen het geval zou zijn geweest. Als ook het verlies aan werkgelegenheid in toeleverende sectoren wordt meegerekend, komt het EIB zelfs tot ruim 40.000 arbeidsjaren in drie jaar. Het instituut pleit dan ook voor snelle actie vanuit de overheid, hoewel de schade volgens het EIB voor een belangrijk deel al is aangericht. “Er is al veel ruimte die wel benut kan worden en dat moeten we ook doen”, liet staatssecretaris Stientje van Veldhoven deze week aan de betogers op het Malieveld weten. “Maar eerst moet alles goed in kaart gebracht worden.”