Stikstofregels provincies met elkaar in lijn gebracht

Foto Pixabay

Morgen, 13 december 2019, treden de nieuwe stikstofregels voor alle 12 provincies in werking. De provincies hebben de nieuwe beleidsregels voor de vergunningsverlening met elkaar afgestemd, waarvan alleen Friesland nog onder voorbehoud. Centraal in de nieuwe regels staan de mogelijkheden om intern of extern te salderen.

Intern of extern salderen

De regels voor stikstof zijn zodanig aangepast dat ze beter aansluiten bij de praktijk, zo kan de vergunningverlening voor activiteiten weer op gang komen. Bedrijven kunnen gewoon hun bestaande vergunningen blijven gebruiken voor hun reeds bestaande bedrijfsvoering. Willen de bedrijven echter een wijziging doorvoeren, zoals een uitbreiding, waarvoor een nieuwe natuurvergunning nodig is, dan hebben zij twee opties: intern of extern salderen. Alleen in sommige gevallen zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld bij essentiële werkzaamheden zoals dijkaanleg.

Intern salderen houdt in dat men bekijkt hoeveel stikstofruimte het betreffende bedrijf reeds eerder vergund heeft gekregen. Vervolgens wordt bekeken of al deze stikstofruimte uiteindelijk daadwerkelijk is benut. Is dit niet het geval, dan mag de overgebleven ruimte worden doorgeschoven naar de nieuwe activiteit om extra ruimte te creëren. Bij extern salderen kan een bedrijf de stikstofruimte van een ander bedrijf voor maximaal 70% overnemen, wanneer dit andere bedrijf haar activiteiten staakt. De overige vrije stikstofruimte wordt gebruikt voor de natuur.

Theo Bovens: “Wij rekenen er op dat de vergunningverlening nu goed op gang komt.”

Toen het Programma Aanpak Stikstof werd afgeschaft, kwamen vele projecten plots stil te liggen. In oktober werden nieuwe regels opgesteld door het Rijk en deze werden overgenomen door de provincies, maar door verschillen met de definitie die het Rijk stelde, kwam de vergunningverlening toch niet op gang. Deze week moet deze impasse weer doorbroken worden. Gouverneur Theo Bovens (Limburg), rekent er namens de 12 provincies op dat de vergunningverlening nu weer wordt vlotgetrokken: “Met eenduidige regels trekken Rijk en Provincies samen op om stikstofdepositie in onze natuur terug te dringen en zoveel mogelijk ontwikkeling in Nederland mogelijk te maken.”

Daarnaast wil men de spoedwet stikstof liefst nog voor het kerstreces door de Eerste Kamer loodsen. Mocht het wetsvoorstel komende week nog worden behandeld, betekent dit overigens niet automatisch dat de wet nog dit jaar wordt goedgekeurd.

DELEN