Stikstofuitspraak RvS brengt 70.000 banen in de bouw in gevaar

Foto Pixabay

De stikstofuitspraak van de Raad van State leidt mogelijk tot het verdwijnen van 70.000 arbeidsplaatsen in de bouw, zo berekende ABN AMRO. Eerder meldde de bank al dat de sector de komende vijf jaar 14 miljard euro aan omzet misloopt door het besluit. “Wanneer bouwbedrijven een substantieel aantal opdrachten mislopen, ontkomen zij er uiteindelijk niet aan om medewerkers te ontslaan”, waarschuwt sectoreconoom Madeline Buijs. Zij pleit voor concrete maatregelen.

Concrete maatregelen noodzakelijk

ABN AMRO beraamde de schade voor de bouwsector ten gevolge van de stikstofuitspraak op 14 miljard euro. “Schade die vermeden kan worden wanneer er concrete maatregelen worden genomen om de bouw weer op gang te helpen”, stelt Madeline Buijs van ABN AMRO. “Voorlopig lijken concrete maatregelen echter nog ver weg.” Ondertussen verloopt de vergunningverlening moeizaam. “Helaas stoten alle bouwprojecten van enige omvang stikstof uit”, aldus Buijs. “In die gevallen moet via interne of externe herstelmaatregelen de stikstofuitstoot omlaag worden gebracht of moet de zogenoemde ADC-toets worden gevolgd.” Beide kosten volgens Buijs veel tijd. “De verwachting is dan ook dat zonder nieuwe maatregelen de vergunningverlening maar mondjesmaat op gang zal komen.”

Buijs: “Eerste slachtoffers vallen onder medewerkers uit de flexibele schil”

Door het mislopen van opdrachten en het omzetverlies dat daaruit voortkomt, dreigen de komende jaren 70.000 banen te verdwijnen. Aanvankelijk vangen bouwbedrijven dit op door openstaande vacatures in te trekken. Desondanks is de toekomst voor meer dan 50.000 voltijdbanen onzeker. “De eerste slachtoffers zullen vermoedelijk vallen onder de medewerkers uit de zogenoemde flexibele schil”, voorspelt Buijs. Dat betreft 211.000 zelfstandigen, op een totaal aantal banen van 527.000. Buijs: “Deze zelfstandigen hebben hun tarieven als gevolg van de personeelsschaarste de afgelopen jaren stevig kunnen opvoeren, maar zullen nu als eerste het effect van de stikstof-uitspraak gaan voelen.”

DELEN