Studenten steeds minder snel uit huis

Foto Pixabay

Steeds minder studenten gaan uit huis sinds de invoering van het leenstelsel. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Aanbieders van studentenwoningen melden echter een voortgaande vraag naar studentenhuisvesting. De afname van Nederlandse huurders wordt opgevangen door de toename van internationale studenten. De gemiddelde huurprijs voor een studentenwoning overstijgt inmiddels de 400 euro.

Minder snel op kamers

In de jaren 2007 tot 2014 woonde meer dan 60 procent van de wo-studenten binnen 16 maanden op zichzelf. Na de vervanging van de basisbeurs door het leenstelsel in 2015, daalde dat aantal al tot 46 procent. De recentste cijfers laten opnieuw een afname zien. Van de studenten die zich in 2017 voor een universitaire studie inschreven, was slechts 39 procent na 16 maanden uit het ouderlijk huis vertrokken. Desondanks zien studentenhuisvesters de vraag naar woningen toenemen. “De inschrijftijd neemt juist steeds verder toe”, laat Anne Schulze van Stichting Studenten Huisvesting (SSH) weten. “Een student moet steeds langer ingeschreven staan om in aanmerking te komen voor een uitnodiging van een bezichtiging.”

De Jong: “Vraag naar kamers neemt niet af”

“We zien globaal dat Nederlandse studenten vaker thuisblijven door de studiekosten”, bevestigt ook Frans-Pieter de Jong van DUWO. “Aan de andere kant zien we een toename van internationale studenten, dus de vraag naar kamers neemt niet af.” Dat is ook terug te zien in de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het aandeel internationale studenten nam de afgelopen acht jaar met gemiddeld 10 procent toe, tot inmiddels ruim 90.000 op een totaal van bijna 680.000 studenten. Door de aanhoudende krapte op de studentenwoningmarkt ligt de gemiddelde huurprijs sinds de eerste helft van 2018 al boven de 400 euro.