Tijdelijke vergunningstop in MRA om vestiging datacenters te reguleren

Foto Pixabay

De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer gaan de vestiging van datacenters in de zogenaamde Metropoolregio Amsterdam (MRA) strenger reguleren. Amsterdam neemt voorlopig geen nieuwe vergunningaanvragen in behandeling. Haarlemmermeer schort ook lopende aanvragen op. De gemeenten willen meer eisen stellen aan de duurzaamheid en inpassing in de ruimte en omgeving. De stop moet de ontwikkeling van nieuw beleid mogelijk maken. De branchevereniging voor datacenters waarschuwt daarentegen voor de schadelijke gevolgen.

Van Doorninck: “Meer regie over de vestiging van nieuwe datacenters”

Gemeenten kunnen momenteel nauwelijks invloed uitoefenen op de vestiging van datacenters in hun regio. De serverhallen stellen daarentegen de nodige eisen aan hun omgeving, aldus Marieke van Doorninck, de Amsterdamse wethouder Duurzaamheid en Ruimtelijke Ontwikkeling. “Tot op zekere hoogte zullen we de bijbehorende infrastructuur moeten accepteren”, erkent ook zij. “De komst van datacenters is in zekere zin een gevolg van ons eigen consumptie- en leefpatroon.” Met het oog op de beperkte ruimte en de belasting van het elektriciteitsnet, is volgens Van Doorninck echter nieuw beleid nodig. “We gaan eisen stellen op het gebied van kosteloos beschikbaar stellen van restwarmte voor de verwarming van woningen en het gebruik van groene stroom.” Het nieuwe beleid moet eind 2019 klaar zijn.

DDA verbaasd

Branchevereniging Dutch Data Center Association (DDA) spreekt zich in een reactie op het voornemen uit tegen de vergunningstop in wat het ‘s werelds belangrijkste internetknooppunt noemt. “Wij zijn verbaasd dat er op dit moment en zo plotseling een rigoureus besluit als deze wordt genomen”, valt in het persbericht te lezen. “De sector zet namelijk sterk in op verduurzaming en heeft nauwelijks beslag op de ruimte vergeleken met andere sectoren.” Bovendien strijken de uitbaters van de datacenters – voornamelijk internationale ondernemingen – gewoonweg neer op andere locaties in Europa. “Dit rigoureus stopzetten van het vestigingsbeleid omtrent datacenters heeft serieuze landelijke consequenties voor de ambitie van de Nederlandse overheid om digitaal koploper te worden”, besluit de DDA.

DELEN