Totale hypotheekomzet groeit voor vijfde jaar op rij

Foton Pixabay

De totale hypotheekomzet nam in 2018 toe tot 106 miljard euro. Daarentegen daalde het aantal verstrekte hypotheken. Daarnaast signaleert consultancybureau IG&H in de Hypotheekupdate een groei in de gemiddelde hypotheeksom en het aantal oversluiters.

Voortgaande stijging

De totale hypotheekomzet is voor het vijfde jaar op rij gestegen. Ten opzichte van 2017 was er sprake van een stijging met 5 miljard euro, van 101 miljard euro in 2017 tot 106 miljard euro in 2018. De recentste totaalomzet is bovendien een veelvoud van het dieptepunt in 2013. Toen kwam de totale hypotheekomzet niet hoger dan 37 miljard euro. De recentste cijfers getuigen van de hoogste hypotheekomzet sinds 2007. Het aantal verstrekte hypotheken daalde in 2018 daarentegen met 2,1 procent tot 346 duizend. Vooral het laatste kwartaal liet een sterke krimp zien. Het aantal verstrekte hypotheken daalde in het vierde kwartaal met 8,7 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De gemiddelde hypotheeksom groeide juist met 7,2 procent door tot recordhoogte: 306 duizend euro.

Smit: “Aantal oversluiters hoger dan ooit”

IG&H schrijft de groei van de totale hypotheekomzet toe aan afnemers die niet van woning wisselden. Zo steeg het aantal oversluiters van 78 duizend tot 96 duizend. “Hiermee is het aantal oversluiters hoger dan ooit tevoren”, aldus Joppe Smit, senior manager bij IG&H. “Dit wijst erop dat hypotheekverstrekkers er niet goed in slagen om bestaande klanten aan zich te binden.” Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer zoekt de oorzaak voor deze ontwikkeling bij de consument. Volgens hem doen hypotheekverstrekkers wel degelijk genoeg om klanten te binden. “Ik denk eerder dat consumenten erachter komen dat er meer keuzemogelijkheden zijn en met name dat rentes wisselen.”

DELEN