Tweedeling in de Nederlandse kantorenmarkt

Afbeelding via Pixabay

De Nederlandse markt voor kantoorruimte vertoont een toenemende tweedeling. Er is een groeiende vraag naar hoogwaardige panden die goed bereikbaar zijn via het openbaar vervoer en die uitblinken in milieuvriendelijke prestaties. Deze kloof in de vraag wordt duidelijk zichtbaar in de leegstandscijfers, waarbij maar liefst 16% van de totale leegstand geconcentreerd is in slechts 1% van de kantoorgebouwen in Nederland. Deze tweedeling stuwt de huurprijzen omhoog, doordat de stijgende vraag samenvalt met een landelijk tekort aan dit soort panden.

Kenmerken van Leegstaande Kantoren

Een diepgaandere analyse van de leegstand in Nederlandse kantoren onthult verbanden tussen het niveau van leegstand en structurele eigenschappen zoals bouwjaar, locatie en ESG-kenmerken. Panden die zijn gebouwd tussen 1990 en 2010 vertonen de hoogste leegstandscijfers. Deze hogere leegstand kan deels verklaard worden doordat deze panden minder vaak grootschalig zijn gerenoveerd, vaak gelegen zijn op secundaire of tertiaire locaties en niet voldoen aan de moderne eisen van gebruikers.

Opmerkelijk genoeg concentreert de leegstand zich in een beperkt aantal gebouwen, waarbij maar liefst 86% van de lege kantoorruimte te vinden is in slechts 10% van de gebouwen. Een groot deel van deze gebouwen voldoet niet aan de huidige eisen van gebruikers. Veel van deze panden zijn ouder, waarbij 76% vóór het jaar 2000 is gebouwd. Ongeveer 55% van deze gebouwen heeft geen EPC-label of slechts een EPC-label van niveau B of lager. Wat betreft BREEAM-certificering heeft slechts circa 4% van deze gebouwen een certificering van ‘Zeer Goed’ of beter. Ook bevindt 73% van deze gebouwen zich buiten de vijf grootste steden.

Wouter van ‘t Grunewold: “We zien duidelijk dat de Nederlandse kantorenmarkt steeds meer verdeeld raakt.”

“Hoogwaardige panden met moderne duurzaamheidskenmerken zijn enorm in trek, terwijl oudere panden op minder gunstige locaties achterblijven in vraag. Dit heeft niet alleen invloed op de huurprijzen, maar ook op de toekomstige levensvatbaarheid van veel kantoren,” aldus Wouter van ’t Grunewold van Savills.

DELEN