Woningtekort neemt toe door achterblijvend aantal afgegeven bouwvergunningen

Foto Freepik

Het aantal in het eerste kwartaal afgegeven bouwvergunningen is met 7 procent toegenomen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. Desondanks valt dit aantal van circa 14.000 bouwvergunningen met ongeveer 38 procent te laag uit om het woningtekort tegen te gaan. Naar verwachting daalt het aantal afgegeven bouwvergunningen in het tweede kwartaal, onder meer vanwege de impact van het coronavirus, met een toenemend woningtekort tot gevolg. Dat verwacht vastgoedadviseur Capital Value op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

75.000 woningen per jaar

Om het woningtekort in Nederland niet verder op te laten lopen, zijn ongeveer 75.000 woningen per jaar nodig. Dat komt neer op circa 18.750 woningen per kwartaal. Ondanks een stijging van jaar op jaar, blijft het daadwerkelijk afgegeven aantal bouwvergunningen in het eerste kwartaal achter op dit streefcijfer. Over heel 2020 verwacht het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) bovendien dat het aantal opgeleverde woningen en afgegeven bouwvergunningen zelfs nog achterblijft op 2019. Vorig werden 63.000 woningen opgeleverd en 57.000 bouwvergunningen afgegeven. Daarin speelde onder andere de PFAS- en stikstofcrisis een belangrijke rol. Dit jaar verwacht het EIB slechts 57.000 opgeleverde woningen en 48.000 afgegeven bouwvergunningen. Dit lage aantal vergunningen heeft ook gevolgen voor het terugdringen van het woningtekort in de komende jaren.

Snijders: “Overheid moet vergunningenproces zo snel mogelijk intensiveren”

Het woningtekort komt momenteel uit op ongeveer 315.000 woningen. Voldoende woningproductie is daarom de komende jaren nodig om dit tekort terug te dringen. Echter, al voor de coronacrisis verwachtte Capital Value dat het tekort in 2022 tot 360.000 zou zijn opgelopen. Nu de coronacrisis onder andere aanvragen complexer heeft gemaakt en de verwerking heeft vertraagd, sluit het een nog groter tekort niet uit. “Om de oplopende tekorten tegen te gaan is het belangrijk dat de overheid het vergunningenproces zo snel mogelijk intensiveert”, pleit daarom Marijn Snijders, directeur Capital Value. Volgens hem liggen er juist nu kansen. “Corporaties en beleggers willen blijven investeren in extra huurwoningen en ook bouwers en ontwikkelaars hebben voldoende capaciteit.” Op de langere termijn verwacht Snijders meer onzekerheid. “Voor beleggingen op langere termijn zullen alternatieve financieringsconstructies bedacht moeten worden omdat partijen terughoudend zijn om risicodragend kapitaal te investeren in grondposities.”

DELEN