16.4 C
Amsterdam
zaterdag, juni 19, 2021

Aedifica

Aedifica is in België marktleider op het gebied van zorgvastgoed. De onderneming richt zich sinds een aantal jaren steeds meer op de buitenlandse markt, aangezien het in eigen land weinig groeiperspectieven meer ziet. In 2018 is het daarom van plan de Belgische residentiële tak, minder dan twintig procent van de vastgoedportefeuille, te verkopen. Zo wil Aedifica minimaal 150 miljoen euro kapitaal te besteden krijgen, om te investeren in met name Nederlands en Duits zorgvastgoed.

Geschiedenis

Aedifica werd op 7 november 2005 opgericht, aanvankelijk onder de naam Enigma Immo NV. Nog geen jaar later volgde een beursgang. Sinds 23 oktober 2006 is het bedrijf genoteerd op Euronext Brussels.

Door de jaren heen bouwde Aedifica een vastgoedportefeuille op die bestond uit onder meer voor bewoning bestemde appartementen in Belgische stadscentra. Huisvesting voor senioren besloeg echter een steeds groter deel van de portefeuille. Dit is in lijn met de voorgenomen strategie, die “hoofdzakelijk [berust] op de demografische grondstroom van de vergrijzing van de bevolking in Europa en de specifieke zorg- en huisvestingbehoeften die daaruit voortvloeien”.

Tegenwoordig beslaat het aandeel zorgvastgoed maar liefst meer dan tachtig procent van de totale portefeuille. Het aandeel Belgisch vastgoed is in zes jaar gedaald van honderd tot zeventig procent en zal volgens medeoprichter en CEO Stefaan Gielens op korte termijn onder de vijftig procent duiken.

Nederland & Duitsland

Om voet aan de grond te krijgen in de buitenlandse zorgvastgoedmarkten werd in 2015 een Duits dochtervennootschap opgericht, met de naam Aedifica Asset Management GmbH. Een jaar later gebeurde hetzelfde voor Nederland. Aedifica Nederland BV deed sindsdien omvangrijke investeringen in zorgvastgoed in onder meer Heerenveen, Scheemda, Leiden, Oss en Amersfoort.

Contact:

  • Belliardstraat 4, B-1040 Brussel
  • +32 2 626 07 70
  • info@aedifica.eu
  • www.aedifica.be

Nieuws