18 C
Amsterdam
zaterdag, juni 19, 2021

Stadgenoot

Stadgenoot is een grote Amsterdamse woningcorporatie, ontstaan in juli 2008 uit een fusie van de corporaties Algemene Woningbouw Vereniging (AWV) en Het Oosten. Beide corporaties waren destijds bijna honderd jaar oud, opgericht in respectievelijk 1910 en 1911.

De fusie kwam voort uit het uitbreidende takenpakket van woningcorporaties, hoewel de overheid met de Woningwet van 2015 deze taakstelling juist weer inperkte. De timing van de fusie, aan de vooravond van de economische crisis, was bovendien bijzonder ongunstig.

Vastgoedportefeuille & doelgroep

Stadgenoot verhuurt meer dan dertigduizend woningen: een kleine 25.000 sociale huurwoningen, circa 1.500 woningen in de vrije sector en ruim 5.000 wooneenheden voor speciale groepen. De laatste groep betreft woonlocaties voor bijvoorbeeld ouderen, vrouwen, jongeren, dak- en thuislozen en lichamelijk of verstandelijk gehandicapten. Gemiddeld bedraagt de huur voor een woning van Stadgenoot 500 euro per maand.

Hoewel sociale huur in Nederland beperkt is voor huishoudens met een jaarlijks inkomen lager dan de inkomensgrens, die rond de 37.000 euro ligt, rekent Stadgenoot ook de middeninkomens (tot 45.000 euro) tot zijn doelgroep.

Sinds de invoering van de nieuwe Woningwet, richt Stadgenoot zich weer voornamelijk op het aanbieden van betaalbare sociale huurwoningen aan huishoudens die niet de mogelijkheden hebben om op een andere manier een woning te vinden.

Stek Oost

Een opvallend project van Stadgenoot is het complex ‘Stek Oost’, waar de corporatie samenwerkt met meubelgigant IKEA. Het complex bestaat uit 250 hergebruikte wooneenheden. Jongeren kunnen daar voor minimaal twee jaar een IKEA-meubelpakket huren. Na verstrijken van de huurperiode neemt Stadgenoot de meubels over of zoekt IKEA er een andere bestemming voor. Daarmee willen de organisaties circulair wonen stimuleren.

Contact:

  • Sarphatistraat 370, 1018 GW Amsterdam
  • Postbus 700, 1000 AS Amsterdam
  • +31 (0)20 511 80 00
  • info@stadgenoot.nl
  • www.stadgenoot.nl

Nieuws