18 C
Amsterdam
zaterdag, juni 19, 2021

Aedes

Aedes is de branchevereniging voor woningcorporaties in Nederland. 299 corporaties zijn lid van de vereniging. Dat is de overgrote meerderheid van alle Nederlandse woningcorporaties, die samen 4 miljoen mensen huisvesten in bijna 2,5 miljoen huurwoningen. Ongeveer een derde van alle Nederlandse woningen is daarmee in het beheer van de corporaties.

In 2014 had Aedes 345 leden. Dat was toen ruim negentig procent van alle woningcorporaties. Het aantal leden is sindsdien door fusies en overnames echter teruggelopen tot net geen driehonderd. Desondanks vertegenwoordigt Aedes nog steeds de bijna dertigduizend werknemers van de corporaties, aangezien het tevens als werkgeversvereniging optreedt.

Drie taken

De branchevereniging kent een drietal kerntaken: belangenbehartiging in Nederland en Europa, praktische ondersteuning van de leden en bevordering van de communicatie en kennisdeling.

Met kantoren in Den Haag en Brussel zijn de lijnen naar de landelijke en Europese politiek kort. Dit stelt Aedes in staat om te lobbyen voor de beste werkomstandigheden voor de leden, zoals het scheppen van een voordelig belastingklimaat voor de verenigingen en het onderhandelen over de cao voor de werknemers.

Door onderzoek te doen en de leden deze kennis bij te brengen, ondersteunt Aedes de aangesloten woningcorporaties ook in hun praktische functioneren. Belangrijke rapporten zijn onder meer De Balans Verstoord en De Balans Hersteld, uit 2013 en 2014, die vaststelden dat het systeem van zelfstandige corporaties faalde en oplossingen voor dit probleem aandroegen.

Daarnaast tracht Aedes de contacten binnen de branche en met deskundigen te versterken. Zo wil de vereniging bijdragen aan de doorontwikkeling van de sector.

Contact:

  • Koningin Julianaplein 10, 2595 AA Den Haag
  • Postbus 93121, 2509 AC Den Haag
  • +31 (0)88 233 3700
  • www.aedes.nl

Nieuws