Aedes: “Verlaag administratiekosten corporaties door verhoging OOB-grens”

Foto Pixabay

Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren fors meer moeten betalen aan administratieve lasten, blijkt uit onderzoek van koepelorganisatie Aedes. Vergeleken met 2014 zijn deze kosten met 35 procent toegenomen. Dat is de uitkomst van een rondvraag onder 154 corporaties.

Van Rijn: “Elke euro voor de boekhouding komt niet ten goede van de huurder”

“Een kleine woningcorporatie die maar 3.000 huizen verhuurt, is al gauw een ton per jaar kwijt aan accountants en taxaties”, illustreert Martin van Rijn, voorzitter van Aedes. Hij roept het kabinet en de Tweede Kamer daar verandering in te brengen. “Iedere euro die naar de boekhouding gaat, is er één die niet ten goede komt aan de huurder”, betoogt van Rijn. Later dit jaar debatteert de Kamer over wijzigingen in de Woningwet, die onder meer betrekking hebben op de regeldruk voor woningcorporaties. Die druk treft kleine corporaties onevenredig hard. Zij zijn per verhuureenheid gemiddeld meer dan 3,5 keer zoveel geld kwijt aan de accountant voor de controle op de jaarrekening, vergeleken met grotere corporaties. Bovendien kost het alle corporaties meer moeite om een accountant te vinden. De keuzevrijheid is beperkt en corporaties verwachten hierin ook in de toekomst problemen te ondervinden.

OOB

Een andere factor die de kosten opdrijft, is de aanmerking van corporaties met meer dan 5.000 verhuureenheden als organisatie van openbaar belang (OOB). Daaraan verbinden accountants extra kosten. Een meerderheid van de woningcorporaties noemt de OOB-status zelfs de belangrijkste reden voor de verwachte prijsstijging, die de helft van de ondervraagden in 2020 op meer dan 5 procent schat. Enkele corporaties houden zelfs rekening met een stijging van meer dan 20 procent. Aedes roept daarom op de OOB-grens te verhogen van 5.000 verhuureenheden naar 25.000 verhuureenheden, om zo de administratiekosten voor een grote groep organisaties te verlagen.

DELEN