18 C
Amsterdam
zaterdag, juni 19, 2021

NEPROM

De Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) vertegenwoordigt een zestigtal leden, die allen actief zijn in de (her)ontwikkeling van onroerend goed en/of gebieden. Samen realiseren zij het grootste gedeelte van de nieuwbouw in Nederland: ongeveer de helft van alle woningen, bijna twee derde van de kantoorruimte en ongeveer driekwart van het winkeloppervlak. De vereniging streeft naar een betere samenwerking tussen de overheid en particulieren.

De NEPROM werd in 1974 opgericht en houdt tegenwoordig kantoor in Voorburg, nabij Den Haag. Desirée Uitzetter, directeur Gebiedsontwikkeling bij BPD, is per 1 januari 2019 de nieuwe voorzitter. Zij volgt Bart van Breukelen op, die in 2009 tot het bestuur toetrad en in 2015 voorzitter werd.

In de NEPROM zijn verschillende bij projectontwikkeling betrokken partijen verenigd, van (middel)grote ontwikkelbedrijven tot vastgoedbeleggers en woningcorporaties. Naar eigen zeggen worden in de NEPROM “de deelbelangen verbonden en overstegen”. De leden dienen zich te allen tijde aan de NEPROM Gedragscode te houden, zodat lidmaatschap van de vereniging op den duur als keurmerk gaat gelden.

Kennisontwikkeling en -deling

Een belangrijke taak van de vereniging is de kennisontwikkeling en -deling tussen de leden en met externen. Zo adviseert de NEPROM ministeries als dat van Infrastructuur en Milieu en dat van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties. Ook is NEPROM een van de vier brancheverenigingen die het Lente-akkoord Energiezuinige Nieuwbouw ondertekenden, naast Aedes, Bouwend Nederland en de NVB. Zij stellen zich met het platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) tot doel de voortgaande verduurzaming van de Nederlandse bouwsector te pushen.

Voor medewerkers van aangesloten ondernemingen en van overheden biedt NEPROM de Leergang Projectontwikkeling. Als aanvulling op deze basisopleiding kunnen projectontwikkelaars ook de Masterclass Conceptontwikkeling, Mastercourse Duurzaam Ontwikkelen en Mastercourse E-business Nieuwbouwwoningen volgen.

Contact:

  • Westeinde 28, 2275 AE Voorburg
  • Postbus 620, 2270 AP Voorburg
  • +31 (0)70 386 62 64
  • info@neprom.nl
  • www.neprom.nl

Nieuws