1 op de 5 Nederlandse kerken heeft religieuze functie verloren

Foto Pixabay

Ongeveer 1.400 van de in totaal bijna 6.900 Nederlandse kerken heeft geen religieuze functie meer. Dat is één op de vijf kerken. De gebouwen hebben culturele of maatschappelijke, residentiële of commerciële bestemmingen gekregen, meldt Trouw. Herbestemming van kerken verloopt daarentegen moeizaam, zeker als het een katholieke kerk betreft.

Herbestemming

De kerken zijn voornamelijk omgebouwd tot woningen en culturele of maatschappelijke locaties. Zo is 28,3 procent getransformeerd in woningen of appartementencomplexen. Het deel dat een culturele of maatschappelijke functie heeft gekregen, is met 30,3 procent nog groter. Daarnaast is in 13 procent van de kerken een bedrijf gevestigd en is iets meer dan 5 procent voor toerisme of horeca ingericht. 4 procent wordt gebruikt als zorginstelling. Daarmee is één op de vijf Nederlandse kerken zijn religieuze doel verloren. Kerkelijke partijen zien de toekomst somber in. De commissie CIO-K, het interkerkelijk contactorgaan voor overheidszaken, voorspelde in 2016 zelfs dat 30 tot 80 procent van de kerken dit lot wacht. In 2018 sprak kardinaal Eijk de verwachting uit dat in het aartsbisdom Utrecht binnen tien jaar zeker 95 procent van de kerken geen religieuze functie meer heeft.

Dik-Faber: “Dialoog opzoeken”

Mogelijke oorzaken voor de leegstand van kerken zijn een onvermogen om de gebouwen te onderhouden en demografische ontwikkelingen als ontkerkelijking en vergrijzing. Herbestemming is daarentegen niet in alle gevallen eenvoudig. Vaak zijn kerken immers bijzondere gebouwen. Kerken met een bouwjaar vóór 1800 zijn minder vaak herbestemd. Ook krijgen zij vaker een maatschappelijke of culturele functie dan kerken die tussen 1800 en 1970 zijn gebouwd. Een andere belangrijke factor is de christelijke stroming die van de kerk gebruikmaakte. Katholieken stellen meer voorwaarden dan protestanten, omdat zij kerken zien als gewijde gebouwen. Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, pleitte daarom vorige maand tijdens het congres Herbestemmen Religieus Erfgoed voor een praktische kerkvisie van gemeenten: “De dialoog moet worden opgezocht en de gemeenten moeten juist in gesprek gaan met de vastgoedeigenaren, de omwonenden en andere stakeholders om samen tot een visie te komen.”

DELEN