28,2 miljoen euro verduurzamingssubsidie voor mkb

Foto Pixabay

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stellen 28,2 miljoen euro beschikbaar ter verduurzaming van de Nederlandse midden- en kleinbedrijven. Deze kunnen vanaf oktober subsidie aanvragen en deze gebruiken voor advies over en uitvoering van verduurzamingsmaatregelen. De ondernemers krijgen tot 80 procent van de totale kosten vergoed.

80 procent vergoeding

De subsidie is bedoeld voor mkb-bedrijven met een relatief laag energieverbruik, die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen. Dat betekent dat zij minder dan 50.000 kWh aan elektriciteit en 25.000 kubieke meter aardgas verbruiken. Deze categorie bedrijven kon tot nu toe op weinig ondersteuning rekenen. Met de subsidie die nu beschikbaar komt, kunnen de ondernemers professioneel advies inwinnen bij een energieadviseur en ondersteuning inhuren bij de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen, teneinde hun energieverbruik en CO2-uitstoot te verminderen. De ministeries streven naar 80 procent vergoeding. 20 procent van de kosten dienen de ondernemers zelf te bekostigen.

Yesilgoz: “Ondernemers hebben meer te doen dan verdiepen in verduurzamen”

De subsidie moet voor de ondernemers tijd en capaciteit vrijmaken die er nu niet is. “Veel ondernemers willen graag een steentje bijdragen aan een schonere wereld”, stelt staatssecretaris Klimaat en Energie Dilan Yesilgoz. “Ze hebben alleen meer te doen dan zich verdiepen in alle manieren om hun bedrijf te verduurzamen en dus helpen wij ze daarmee.” De ministeries stellen in totaal 28,2 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf oktober tot en met september 2022 worden ingediend bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) en worden toegekend op volgorde van binnenkomst, met een maximumbedrag van 2.500 euro per bedrijfspand.

DELEN