Aedes: ‘Integrale sociale buurtaanpak om ontstaan nieuwe Vogelaarwijken te voorkomen’

Foto Pixabay

De leefbaarheid in buurten met veel corporatiewoningen gaat harder achteruit dan verwacht, blijk uit onder zoek van Aedes. De branchevereniging voor woningcorporaties herhaalde  onderzoek uit 2016 en concludeert dat onveiligheid, overlast en complexiteit van de oplossingen is toegenomen. Aedes roept daarom op tot een integrale sociale buurtaanpak, waarin Rijk, gemeenten, woningbouwcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties samenwerken.

Van Buren: “Gezamenlijke actie om een tweedeling in wijken te voorkomen”

In het rapport Veerkracht in het corporatiebezit waarschuwt Aedes voor de terugkeer van de Vogelaarwijken. Om dat te voorkomen zijn directe actie en samenwerking noodzakelijk. “Losse ingrepen hebben geen effect meer”, stelt Hester van Buren, bestuurslid van Aedes. “De fase van pleisters plakken is voorbij.” De problematiek is volgens haar inmiddels acuut, maar niet meer onomkeerbaar. De huidige aanpak schiet daarentegen tekort, concludeert Van Buren. “Hoewel corporaties zien dat alle partijen het probleem erkennen, constateren we dat dit onvoldoende is.” Aedes stelt een intensieve samenwerking voor tussen overheid, maatschappelijke instanties en corporaties. Dat moet tussen en binnen wijken tot een betere spreiding van lage en middeninkomens leiden.

Spreiding inkomensgroepen

Een van de voorgestelde maatregelen om deze spreiding te stimuleren is de afschaffing van de markttoets. Die voorkomt dat corporaties middeldure huurwoningen kunnen kunnen bouwen als er ook marktpartijen voor in aanmerking komen. Ook moeten gemeenten er bij marktpartijen op aandringen om genoeg ruimte voor sociale huurwoningen in hun projecten op te nemen. Uit het nieuwe onderzoek bleek namelijk dat de wijken die in 2016 al sociaal zwak waren, nu nog sterker worden geraakt. De instroom van mensen met een laag inkomen blijft groeien, evenals de uitstroom van de mensen met een hoger inkomen. Daardoor raken kwetsbare groepen hier geconcentreerd en is relatief veel hulp en ondersteuning nodig bij uiteenlopende sociale problemen.

DELEN