Aedes: kabinetsbeleid belemmert verduurzaming corporatiewoningen

Foto Pixabay

Vereniging van woningcorporaties Aedes heeft een brief aan de Tweede Kamer verstuurd, omdat woningcorporaties zich geremd voelen bij het realiseren van hun ambities voor verduurzaming van de corporatiewoningen. Er zouden teveel belemmerende regels zijn en het ontbreekt ze aan de financiële middelen. Omdat alle woningcorporaties samen ongeveer een derde van alle Nederlandse woningen bezitten zijn duurzaamheidsmaatregelen bij corporaties essentieel voor een succesvolle energietransitie.

Bos: “Minder middelen beschikbaar dan onder vorige kabinet”

Op de website van Aedes stelt lobbyist Richard Bos dat woningcorporaties onvoldoende financiële middelen hebben voor de gewenste duurzaamheidsmaatregelen. Omdat dit jaar de STEP-subsidie (stimuleringsregeling energieprestatie) afloopt, kunnen verhuurders van woningen onder de liberalisatiegrens geen subsidie meer krijgen voor het verbeteren van de energieprestaties van hun woningen. In plaats daarvan komt er een heffingsvermindering ter waarde van in totaal 150 miljoen euro, minder dan de helft van de 400 miljoen euro die beschikbaar was voor STEP.

Belemmerende afspraken in regeerakkoord

Naast de verminderde financiële mogelijkheden zijn er volgens Aedes nog een aantal andere beperkende factoren. Zo wordt de salderingsregeling (vergoeding voor teruggeleverde stroom met zonnepanelen) vervroegd versoberd, zodat investeringen in zonnepanelen minder aantrekkelijk worden. Ook is er kritiek op wijzigingen in de Warmtewet. Collectieve warmtevoorziening is daardoor niet altijd rendabel, zodat er wellicht weer gekozen wordt voor individuele ketels, wat minder duurzaam is. Naast de Warmtewet staan er ook nog teveel belemmerende regels in de Woningwet, waardoor snel en efficiënt verduurzamen niet mogelijk is. Tot slot wordt er volgens Aedes niet genoeg gekeken naar de totale woonlasten, zodat een investering die zorgt voor een lagere energierekening niet doorgerekend mag worden met een hogere huurprijs. Dit houdt dergelijke investeringen tegen, hoewel huurders in totaal evenveel blijven betalen. De brief van Aedes is niet de eerste keer dat deze punten worden aangekaart, en hoopt binnenkort op gesprek te kunnen met de minister van Binnenlandse Zaken.

DELEN