De Algemene Rekenkamer pleit voor betere vastgoeddata

GNU by Pvt pauline_Wikipedia
Foto Pvt pauline Wikimedia

Deze maand werd in Veenendaal met 350 bestuurders en professionals uit de publieke sector de Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen gehouden. Hier sprak collegelid van de Algemene Rekenkamer Kees Vendrik over het verbeteren van de informatie en data over het vastgoed in de publieke sector. Hiermee kunnen bestuurders betere beslissingen nemen in hun vastgoedbeleid.

Vendrik: “goed overzicht is het begin van inzicht”

Het beschikbaar maken van de juiste data en informatie over vastgoed in de publieke sector is een vereiste, daar het publieke middelen zijn die openbaar verantwoord moeten kunnen worden. Maar er is nog meer belang bij goede vastgoeddata, aldus collegelid van de Algemene Rekenkamer Kees Vendrik. Soms zijn gemeenten, scholen en zorgpartijen te snel geneigd om vastgoed van de hand te doen om zo financiële tekorten op te lossen. Zonder het juiste inzicht in de maatschappelijke rol die deze gebouwen spelen kan dit echter soms tot risico’s leiden. Daarom moet altijd helder zijn welke maatschappelijke functies de gebouwen in een publieke vastgoedportefeuille vervullen middels de juiste data, aldus Vendrik.

Gebrek aan georganiseerde data

Vendrik constateert dat er vaak een tegenstelling bestaat tussen de ambitie en de kosten van deze ambitie. Wanneer de juiste afweging gemaakt moet worden ontbreken echter de functionele data en daardoor de eisen aan de functionele eigenschappen van gebouwen. Beslissingen over vastgoed in de publieke sector worden daarom vooral gemaakt op basis van financiële overwegingen. Lokaal en landelijk inzichtelijke informatie over het functioneren van vastgoed in de publieke sector stelt bestuurders in staat om ook de maatschappelijke context expliciet te benoemen en van een prijskaartje te voorzien, stelt Vendrik.