Europese Green Building Councils gaan samen met DGBC voor ‘Whole Carbon Aanpak’

De komende twee jaar zal DGBC de samenwerking aangaan met de World Green Building Council (WGBC). Samen met andere Europese Green Building Councils gaan DGBC en WGBC werken aan het project Building Life. De samenwerking zal in het teken staan van het creëren van een Europese Whole Carbon Aanpak. Hierbij ligt de focus op de totale CO2-uitstoot van gebouwen gedurende de hele levenscyclus. Uiteindelijk moeten er regels omtrent de CO2-uitstoot worden vastgelegd en moet het nationale beleid hierop worden afgestemd. In Nederland is dit voor een deel al het geval.

Cristina Gamboa: “We bevinden ons middenin een klimaatcrisis”

CEO van de World Green Building Council, Cristina Gamboa, wijst op de noodzaak van het project. Ze geeft onder andere aan dat de klimaatdoelen van het Parijsakkoord niet gehaald kunnen worden wanneer de bouwsector niet wordt meegenomen in de verduurzaming. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan een meer duurzaam gebruik van grondstoffen in de bouw, als aan de CO2 uitstoot gedurende de hele levenscyclus van een gebouw. Het is met name van belang dat de gehele bouwketen wordt verduurzaamd. Zo blijkt uit onderzoek dat tweederde van de uitstoot van gebouwen voortkomt uit de bouw en het onderhoud. De zogenaamde ‘embodied carbon’ moet hierbij worden aangepakt. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op CO2-neutrale productie, CO2-neutrale gebouwen, maar ook op de sloop en het hergebruik van materialen.

Building Life moet bijdragen aan Europese Green Deal

Het project moet ervoor zorgen dat de deelnemende Europese landen samen met een aanpak komen om de CO2-uitstoot van gebouwen terug te dringen. Het doel is dan ook om Whole Life Carbon doelstellingen vast te stellen om deze vervolgens te kunnen implementeren. Deze moeten terugkomen in doelstellingen van marktpartijen, maar ook in overheidsbeleid. DGCB onderzoekt momenteel welke initiatieven er al zijn rondom het thema verduurzaming in de bouw. Dit doen zijn onder andere bij marktpartijen, overheidsinstellingen en stakeholders.

DELEN