Experts waarschuwen voor geluidsoverlast door verduurzaming

Foto Pixabay

Laagfrequente bromtonen van onder meer warmtepompen en de transformatoren van windmolens vormen een reëel gevaar voor de volksgezondheid, waarschuwen geluidsexperts. Volgens het RIVM ervaren ruim een miljoen Nederlanders laagfrequent geluid als hinderlijk en hebben enkele honderdduizenden er in grote mate last van. Experts voorspellen een toename van klachten als slapeloosheid, stress en oververmoeidheid. Het kabinet zet de komende jaren juist in op deze duurzame energiealternatieven, in het kader van de groene transitie.

Hasper: “Al die warmtepompen vormen een nieuwe golf van ellende”

Volgens geluidsadviseur Henk Hasper produceren veel warmtepompen een constant geluid op 50 hertz. Dat zorgt voor een zeer lage bromtoon. Onderzoek van het RIVM wijst uit dat 8,1 procent van de Nederlandse bevolking, ofwel 1,3 miljoen mensen, enige hinder ondervindt van dergelijke tonen. 2,2 procent heeft er echt last van. Dat komt neer op 340 duizend personen. Het aantal daadwerkelijke meldingen dat de Stichting Laagfrequent Geluid per jaar binnenkrijgt, overstijgt inmiddels de zeshonderd. Henk Hasper pleit daarom voor strengere regulering door de Nederlandse overheid om geluidsoverlast tegen te gaan. “Hier [in Nederland, red.] wordt alles overgelaten aan handhaving”, aldus Hasper. “Wie een probleem ervaart, begint een eindeloos juridisch proces.” Hij raadt daarom aan “gezonde wetgeving” op te stellen.

Klimaatplannen

Kabinetsplannen leiden naar verwachting tot een toename van het aantal warmtepompen en windmolens, doordat deze duurzame alternatieve op fossiele brandstoffen gedreven energiebronnen vervangen. “De groene transitie is uit klimaatoverwegingen wellicht legitiem, maar het gaat zich wel wreken”, waarschuwt Henk-Jan Meilink, gepensioneerd geluidsadviseur. Meilink voorziet gezondheidsklachten als slapeloosheid, irritatie, oververmoeidheid en zelfs suïcidale gedachten als mogelijke gevolgen van de geluidsoverlast. Het RIVM neemt de komende maanden drie nieuwe onderzoeken naar laagfrequent geluid in overweging, die zich onder meer richten op de bronnen van, klachten door en regionale verschillen in bromtonen.

DELEN